Spory města s augustiniánským klášterem

27. 10. 1604 (27.10.–31.12.1604)
charakteristika

Jedním z výnosných privilegií města Brna bylo právo šenkovat víno nejen ve městě samém, ale i v okruhu jedné míle kolem města.
Spor s augustiniánským klášterem je veden kvůli porušování tohoto městského práva ze strany kláštera. Rovněž k obchodování s cizími víny bylo třeba získat svolení panovníka, obyvatelé si mohli dovážet víno pouze pro vlastní potřebu a z domácích vinic.
O právo města Brna šenkovat vlastní i cizí vína byly vedeny spory už ve středověku, protože bylo často ze strany světských i církevních institucí porušováno, což poškozovalo městské hospodaření.


účastníci

Basilius z Karpinatu, převor kláštera sv. Tomáše poblíž města Brna,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Klášter sv. Tomáše je v listině uváděn "poblíž města Brna", protože se nacházel těsně za městskými hradbami.


poznámka

27. 10. 1604
Basilius z Karpinatu, převor kláštera sv. Tomáše poblíž města Brna se ve své odpovědi na předchozí list purkmistrovi a radě města Brna brání nařčení, že by tím, že v klášteře se ukládají vína získaná z jiných vinic než klášterních a případně dále prodávajících - ovšem ne městu a měšťanům - narušoval v tomto ohledu městská privilegia. Není mu totiž známo, že by byl v této věci někdy klášter učinil s městem nějakou úmluvu. Ta se týkala oprávnění k šenkování vína v městském obvodu.

29. 12. 1604
Basilius z Karpinatu, převor kláštera sv. Tomáše u města Brna protestuje u purkmistra a rady města Brna - s odvoláním na své předchozí přípisy a na to, že mu doposud nebylo dovoleno nahlédnout do privilegií opravňujících městské představenstvo k stávajícímu postupu - proti tomu, aby jeho čeládce, vezoucí do Brna víno k potřebám kláštera, byly u městských bran činěny překážky a oni byli i s vínem odkazováni zpět.

31. 12. 1604
Basilius z Karpinatu, převor kláštera sv. Tomáše u města Brna vyjadřuje ve svém dalším listě purkmistrovi a radě města Brna ochotu zodpovídat se kdykoliv ze svého počínání ohledně nakupování a ukládání vín ve svém klášteře a budování nové cesty na svých pozemcích za tím účelem, neboť rozhodně nemá v úmyslu tímto konáním poškozovat město a jeho práva.
městská část

související odkazy

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018