Odhalení pomníku padlým vojákům brněnské kadetní školy

10. 5. 1879číslo orientační

2


charakteristika

Smuteční slavnost odhalení pomníku tří absolventů školy, kteří padli v bitvě u Deboje v Bosně zahájil královopolský farář P. Gottfried Frieb modlitbou. Poté se ujal slova velitel kadetní školy major Franz Hartmann.
Slavnost ukončil chorál, který pro tuto příležitost zkomponoval frekventant 4. ročníku Christen, a který předneslo 30 žáků vojenského učiliště. Slavnost provázela nepřízeň počasí, po celou dobu trvání hustě pršelo.


účastníci

P. Gottfried Frieb, královopolský farář,
Franz Hartmann, velitel kadetní školy,
zástupci pěších pluků číslo 8 a 45,
posluchači školy,
příbuzní padlých vojáků


poznámka

Podstavec pomníku zdobily nádherné věnce, na jejich stuhách bylo možno číst (uvádíme v českém překladu) nápisy: Smrt pro vlast je život; Frekventanti kadetní školy svým hrdinným kamarádům; Učitelé svým hrdinným žákům; Od hluboce zarmoucené nevěsty Adele; Truchlící příbuzní, 10. května 1879 atp.
Některé myšlenky z promluvy velitele kadetní školy: Žáci školy se snaží místo, které sloužilo v roce 1866 jako hřbitov rakouských, pruských a saských vojáků, kteří buď padli v boji nebo zemřeli na choleru, upravit. Odpočívají zde společně přátelé i nepřátelé, místo se tak stává dokladem míru a lásky. Jsou zde kříže na skutečných hrobech, ale odhaluje se i pomník absolventům školy, jejichž těla spočívají v daleké Bosně. Mramorový obelisk na kamenném podstavci vytvořila firma Loos a Tomola.osoby

Felix Benigni-Wildenberg
slavnost se konala na jejich počest Rudolf Meister
slavnost se konala na jejich počest Johann Schmidt
slavnost se konala na jejich počest


objekty

městská část

Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018