Výstava „Na rozhraní epoch – sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla“

10. 6. 2015 (10.6.–27.9.2015)


ulice


charakteristika

Výstava Diecézního muzea připomněla výraznou postavu brněnského uměleckého a společenského života druhé poloviny 18. století – sochaře Ondřeje Schweigla (1735–1812).

Ředitel Diecézního Muzea v Brně Martin Motyčka k výstavnímu projektu uvedl: „Ruka tohoto umělce se symbolicky dotkla za dobu jeho více než padesátileté umělecké činnosti několika desítek kostelů po celé Moravě. Třebaže Schweigl vytvářel rovněž profánní umění, do povědomí se zapsal především jako architekt sakrálního prostoru. Brněnský mistr tvořil nejenom sochy a dekorační výzdobu, ale sám také navrhoval kompletní architektonická řešení interiérů moravských chrámů.
Ondřej Schweigl se projevoval rovněž jako osvícený učenec, který usiloval o zvýšení umělecké úrovně svých následovníků a žáků, pro něž ve svém domě zřídil domácí akademii. Sepsal též první kriticky komentovaný uměleckohistorický popis památek na Moravě, z něhož historikové umění čerpají dodnes.
Sochař, historik a teoretik umění Ondřej Schweigl se řadí k našim předním sochařům období baroka-rokoka a klasicismu, o čemž také vypovídá zvolený název výstavy“.


poznámka

Vernisáž se uskutečnila 10. června 2015.
Výstavu tvořila vybraná díla tohoto umělce vztahující se k sakrálnímu prostoru. Součástí expozice byly rovněž faksimile Schweiglových návrhů vybraných interiérů.
Výstava byla instalována u příležitosti Schweiglova 280. výročí narození.
Současně byla na Petrově zahájena výstava, přibližující lidovou zbožnost Brňanů v době Ondřeje Schweigla, umístěná v málo známých historických prostorách původní věže katedrály.


prameny, literatura


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání výstavy (krypta)


městská část

Ma


Aktualizováno: 05. 06. 2020