Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení viničních "svobod"

Potvrzení viničních "svobod"


 • 13. 8. 1602 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Karel z Lichtenštejna a Mikulova, na Valticích, Krumlově a hradě Úsově, komorník arciknížete rakouského Matyáše a držitel města Hustopečí a Velkých a Malých Starovic (Staroviček) dovoluje brněnským měšťanům užívat na jejich vinicích rozkládajících se na jeho hustopečském a starovickém panství dosavadních svobod.


 • účastníci

  Karel z Lichtenštejna,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Majitel panství brněnské měšťany vyjímá z placení vinného desátku a pozemkové daně (týká se sběru vína, lisování, najímání pomocníků, prodeje a dědění vinic). Ustanovuje pro ně zvláštního horního přísežného, který má o platebních povinnostech a majetkových převodech tamějších vinic pro brněnské měšťany vést zvláštní knihu.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018