Slavnostní otevření Boromejské zahrady

14. 6. 2015


ulice

charakteristika

V neděli 14. června 2015 v 15 hodin proběhlo slavnostní otevření Boromejské zahrady. Ta je součástí areálu Otevřená zahrada na Údolní, který slouží veřejnosti a školám od začátku roku 2013. Úvodního slova u historické grotty se ujali Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, a S. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená boromejek. Poté promluvil biolog, publicista a kněz Marek Orko Vácha, který zahradě požehnal.

Organizátoři připravili koncert pěveckého sboru Kantiléna a taneční vystoupení MAXIMVS. Zahradu si lidé mohli detailně prohlédnout během komentované prohlídky.
Akce se zúčastnilo na 500 lidí a nechyběli ani představitelé Statutárního města Brna – Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora, a Martin Ander, náměstek primátora. Za Jihomoravský kraj přišel senátor a náměstek hejtmana Stanislav Juránek.


poznámka

V listopadu 1944 se ulice Údolní stala jedním z terčů spojeneckého bombardování. Mezi zasažené budovy patřil i klášter řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Údolní 35, který sestry provozovaly od roku 1864 spolu s domovem pro staré lidi a školou pro dívky.
Přilehlé zahrady sloužily pro zásobování kuchyně ovocem a zeleninou. Zničený klášter boromejky po válce ani nestačily obnovit, dodnes je na místě kláštera nezastavěná proluka. Než však byly v roce 1950 násilně odsunuty, stihly postavit nový internát. Ten jim pak byl spolu s pozemky zabaven komunistickým režimem a zahrady postupně zpustly.
V zahradě se dochovala grotta, v níž byla podle dobové fotografie dříve umístěna socha Panny Marie Lurdské.

V roce 2006 zakoupila Nadace Partnerství nemovitost na Údolní 33 a postupně přicházela s iniciativou na obnovu zahrad na severním úpatí Špilberku. Díky spolupráci s městem Brnem a zejména s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad vrací život. Nejprve s Otevřenou zahradou na pozemcích Nadace, která byla otevřena pro veřejnost na jaře 2013 (za rok 2014 jí prošlo 13 tisíc návštěvníků), a poté i na sousedních pozemcích ve vlastnictví boromejek a města Brna.
„Tyto zahrady nám byly vráceny v rámci církevních restitucí. Jsme rády, že se jejich obnovy ujala Nadace Partnerství. Podporujeme jejich záměr otevřít tyto zahrady veřejnosti a využívat je k vzdělávacím aktivitám,“ uvedla S. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Sestry Boromejky v Brně na Údolní působily v letech 1864–1950. Provozovaly zde mateřskou školu, ubytování pro studenty, pečovatelskou službu a staraly se také o staré lidi. U kláštera byly rozsáhlé zahrady, které sloužily k odpočinku i k pěstování ovoce, zeleniny a k chovu drobného zvířectva. A právě to chce Nadace Partnerství do Boromejské zahrady vrátit, včetně kouzla duchovního místa.
V nově otevřené Boromejské zahradě se budou konat letní příměstské tábory, výukové programy pro děti i dospělé nebo bylinkové dílny. Už dnes zahrada slouží široké veřejnosti, která si na pronajatých vyvýšených záhoncích pěstuje ovoce, zeleninu i květiny.

Boromejská zahrada je přístupná veřejnosti stejně jako Otevřená zahrada – od dubna do října mezi 10. a 18. hodinou (včetně víkendů).události

30. 11. 2012
Slavnostní otevření poradenského centra se vzdělávací zahradouměstská část

Ma


Aktualizováno: 24. 06. 2018