VÝSTAVA "VELKÁ VÁLKA ANEB ZAČALO TO V SARAJEVU..."

28. 6. 2014 (29.6.2014–31.12.2014)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk - jižní křídlo, 2. nadzemní podlaží


charakteristika

Při příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války připravilo Muzeum města Brna výstavu, která připomíná tento neblaze proslulý konflikt 20. století. Zejména se zaměřila na příčiny, vznik, průběh a dopad této války na obyvatele Brna. Dobovou atmosféru dokládaly originální trojrozměrné předměty z tohoto období.
V úvodu výstavy mohli diváci shlédnout doklady o běžném životě občanů Brna v předválečném období. Na ně navazovala připomínka sarajevského atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, jenž byl signálem k vypuknutí války a přerušil dlouhé období míru.
V navazujících místnostech se návštěvníci seznámili s okamžiky mobilizace, situací vojáků, kteří se ocitli na frontě a s životem v Brně v letech 1914–1918. Část výstavy se zaměřila na ukázku zbraní, uniforem, militárií a válečných artefaktů všech zúčastněných stran konfliktu.
Další část výstavy pak přiblížila život raněných vojáků, léčených v brněnských vojenských nemocnicích a lazaretech, a také dochované pozůstatky války (hřbitovy, pomníky, dobové upomínkové předměty,...).
Závěr výstavy byl věnován odrazu této světové události v dnešní době prostřednictvím fotografií z vojensko-historických akcí fotografky Michaely Wecker.


účastníci

autoři výstavy:
- Radim Dufek, odborník na vojenskou historii
- Mgr. Pavel Košťál
- Mgr. Dana Olivová
- Michaela Wecker, autorka fotografií z vojensko-historických akcí


zajímavosti

Výstava "Velká válka aneb začalo to v Sarajevu..." byla součástí rozsáhlého projektu mnoha muzejních institucí, které připravily výstavy na různá téma, jenž dokumentovaly a prezentovali tuto historickou událost. V rámci projektu byl vydán "Cestovní pas Velké války", díky kterému měli návštěvníci výstav projektu slevu 20 % ze vstupného.

Cyklus výstav k výročí první světové války:
- "Spojeni svazkem manželským" (Národní památkový ústav, státní zámek Konopiště)
- "Pošta za velké války" (Poštovní muzeum Praha)
- "Naše moře..." (Národní technické muzeum Praha)
- "Domov za velké války..." (Moravské zemské muzeum Brno)
- "V zákopech první světové války..." (VHÚ Praha - Žižkov)
- "Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků (MZM, Palác šlechtičen)
- "První světová válka. Prolog k 20. století..." (Národní muzeum)
- "Technika v míru, technika ve válce..." (Technické muzeum v Brně)
- "Velká válka aneb začalo to v Sarajevu..." (Hrad Špilberk Brno)
- "Kubismus uprostřed války" (Moravská galerie v Brně)
- "Brno - moravský Manchester" (Moravská galerie v Brně)
- "Haličské hřbitovy Dušana Jurkoviče" (Moravská galerie v Brně).

Kromě výstav byl připraven i bohatý doprovodný program, pietní akty, přednášky, odborné semináře, soutěže nebo prohlídky pro děti a školní skupiny.


poznámka

1) Program slavnostního zahájení projektu Velká válka dne 28. 6. 2014:
- od 14:30 - oficiální zahájení projektu Velká válka v centru města Brna

- od 15:30 - prostor u 5. nástupiště hlavního nádraží, příjezd parního vlaku (ve spolupráci s Českými drahami a.s.) se salonním vozem Františka Ferdinanda D´Este a VIP hosty na V. nástupiště, přivítání následníka trůnu za účasti zástupců města, VIP a uniformovaných jednotek, přistavení historického automobilu a přesun kolony přes město na hrad Špilberk

- od 16:30 - rekonstrukce atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda před jižním křídlem Špilberku s vysvětlujícím komentářem pro diváky a návštěvníky města

- od 17:00 - vernisáž projektu Velká válka za účasti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva obrany, zástupců města Brna, hostů a uniformovaných zástupců historických vojsk na západní kurtině hradu Špilberk v prostorách Muzea města Brna a vernisáž výstavy Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…, dechová hudba RU, polní pekárna, letecké modely


2) Programy pro školy (II. stupeň ZŠ, SOŠ, gymnázia) a zájmové skupiny v rámci výstavy na Špilberku: "Až rozkvetou vlčí máky" - výklad ve výstavě zaměřený na vystavené předměty, vyprávění autentických příběhů, práce s textem a obrazovým materiálem, hraní v roli v edukační dílněstavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 06. 2018