Internetová encyklopedie dějin Brna

Zpřístupnění obnovené zahrady vily Stiassni

Zpřístupnění obnovené zahrady vily Stiassni


 • 3. 7. 2015 


 • ulice

  Hroznová

 • číslo orientační

  14

 • místo

  Vila Stiassni


 • charakteristika

  Po dvouleté rekonstrukci byla zahrada vily Stiassni zpřístupněna veřejnosti. Zahrada je výjimečná svým pojetím i velikostí v celém bývalém Československu. Má rozlohu přes tři hektary, působí velice impozantně.


 • zajímavosti

  Vila Stiassni patří spolu s vilou Tugendhat, Löw-Beerovou vilou a Jurkovičovou vilou k brněnským architektonicky zajímavým stavbám. Turista může jejich návštěvu absolvovat během jednoho dne, pokud využije vyhlídkovou jízdu Turistického a informačního centra města Brna.

 • poznámka

  Uprostřed je kachlemi obložený a stále fungující bazén, tenisový kurt, bývala zde i tělocvična. Užitková část zahrady produkovala po celý rok zeleninu, květiny, skleníky byly vytápěné. Staralo se o ni deset lidí.
  Původní plány zahrady se nezachovaly, nelze s jistotou určit architekta. Předpokládá se, že architekt vily, Ernst Wiesner, se podílel pravděpodobně na kompozičním schématu zahrady.
  Při současně obnově se využilo leteckých snímků Brna z roku 1947, kde lze vidět strukturu zahrady. Napomohlo také, že se dochovala bez velkých změn a nepříznivých zásahů. U zahrad podobných sídel došlo po druhé světové válce k rozparcelování.
  Aby byla zahrada plně funkční, bude trvat ještě asi tři roky a musí se o ni stále pečovat. Ve svahu zbaveném plevelných porostů byly obnoveny i skleníky, kde se bude opět pěstovat zelenina a květiny. Vykáceno bylo 170 z celkových 360 dřevin, vysázeny byla květinové záhony, vydlážděny cesty. Celkově stála rekonstrukce 22,7 milionů korun (evropské zdroje 3,2 milionů, dotace Ministerstva kultury ČR činila 19,5 milionů korun).


 • prameny, literatura


 • události

  14. 12. 2014
  Znovuotevření vily Stiassni po rekonstrukci


 • osoby

  Alfred Stiassni
  majitel Hermine Stiassni
  majitelka Ernst Wiesner
  architekt vily, zřejmě se podílel i na kompozičním schématu zahrady


 • stavby

  Vila Stiassni
  Hroznová 14/82


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018