Zpřístupnění obnovené zahrady vily Stiassni

3. 7. 2015


ulice

číslo orientační

14


místo

charakteristika

Po dvouleté rekonstrukci byla zahrada vily Stiassni zpřístupněna veřejnosti. Zahrada je výjimečná svým pojetím i velikostí v celém bývalém Československu. Má rozlohu přes tři hektary, působí velice impozantně.


zajímavosti

Vila Stiassni patří spolu s vilou Tugendhat, Löw-Beerovou vilou a Jurkovičovou vilou k brněnským architektonicky zajímavým stavbám. Turista může jejich návštěvu absolvovat během jednoho dne, pokud využije vyhlídkovou jízdu Turistického a informačního centra města Brna.


poznámka

Uprostřed je kachlemi obložený a stále fungující bazén, tenisový kurt, bývala zde i tělocvična. Užitková část zahrady produkovala po celý rok zeleninu, květiny, skleníky byly vytápěné. Staralo se o ni deset lidí.
Původní plány zahrady se nezachovaly, nelze s jistotou určit architekta. Předpokládá se, že architekt vily, Ernst Wiesner, se podílel pravděpodobně na kompozičním schématu zahrady.
Při současně obnově se využilo leteckých snímků Brna z roku 1947, kde lze vidět strukturu zahrady. Napomohlo také, že se dochovala bez velkých změn a nepříznivých zásahů. U zahrad podobných sídel došlo po druhé světové válce k rozparcelování.
Aby byla zahrada plně funkční, bude trvat ještě asi tři roky a musí se o ni stále pečovat. Ve svahu zbaveném plevelných porostů byly obnoveny i skleníky, kde se bude opět pěstovat zelenina a květiny. Vykáceno bylo 170 z celkových 360 dřevin, vysázeny byla květinové záhony, vydlážděny cesty. Celkově stála rekonstrukce 22,7 milionů korun (evropské zdroje 3,2 milionů, dotace Ministerstva kultury ČR činila 19,5 milionů korun).události

14. 12. 2014
Znovuotevření vily Stiassni po rekonstrukci


osoby

Alfred Stiassni
majitel Hermine Stiassni
majitelka Ernst Wiesner
architekt vily, zřejmě se podílel i na kompozičním schématu zahrady


stavby

Vila Stiassni
Hroznová 14/82


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018