Šíření nekatolického náboženství

31. 5. 1602


místo

Praha


charakteristika

Rudolf II., král český a markrabě moravský, vytýká brněnským, že nebrání šíření nekatolického náboženství do města, ale ještě více je umožňují. Proto jim přísně nařizuje, aby se od katolického náboženství neodchylovali a kazatele (nekatolické) z města vypudili a nestrpěli žádné novoty.


účastníci

Rudolf II. král český a markrabě moravský,
brněnští měšťanéJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018