Odhalení pamětní desky Josefu Dobrovskému

6. 1. 1929


ulice

číslo orientační

7charakteristika

U příležitosti 100. výročí úmrtí Josefa Dobrovského mu byla na budově kláštera odhalena v neděli v 10 hodin dopoledne pamětní deska.
Po slavnosti následovala společná pouť k hrobu Dobrovského na Ústředním hřbitově.
Následujícího dne se konala v aule Masarykovy univerzity v Sirotčí ulici č. 7 slavnostní schůze na počest Josefa Dobrovského, pořádaná brněnskou odbočkou Jednoty českých filologů.


zajímavosti

Ve dnech 6.–13. 1. 1929 byla v přízemí rektorátní budovy Masarykova univerzity v Sirotčí č. 7 výstava prací Dobrovského a brněnských památek vztahujících se k němu.prameny, literatura

osoby

Arne Novák
přednesl slavnostní proslov při odhalování pamětní desky a na slavnostní schůzi) František Trávníček
přednášel na slavnostní schůziobjekty

J. Dobrovský
pamětní deska: Vídeňská 7/01


městská část

Kal, Alka


Aktualizováno: 07. 07. 2018