Internetová encyklopedie dějin Brna

Odhalení pamětní desky Josefu Dobrovskému

Odhalení pamětní desky Josefu Dobrovskému


 • 6. 1. 1929 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  7

 • místo

  budova kláštera Milosrdných bratří


 • charakteristika

  U příležitosti 100. výročí úmrtí Josefa Dobrovského mu byla na budově kláštera odhalena v neděli v 10 hodin dopoledne pamětní deska.
  Po slavnosti následovala společná pouť k hrobu Dobrovského na Ústředním hřbitově.
  Následujícího dne se konala v aule Masarykovy univerzity v Sirotčí ulici č. 7 slavnostní schůze na počest Josefa Dobrovského, pořádaná brněnskou odbočkou Jednoty českých filologů.


 • zajímavosti

  Ve dnech 6.–13. 1. 1929 byla v přízemí rektorátní budovy Masarykova univerzity v Sirotčí č. 7 výstava prací Dobrovského a brněnských památek vztahujících se k němu.


 • obrazy

  img18863.jpg img18864.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Arne Novák
  přednesl slavnostní proslov při odhalování pamětní desky a na slavnostní schůzi) František Trávníček
  přednášel na slavnostní schůzi


 • stavby

  Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
  Vídeňská


 • objekty

  J. Dobrovský
  pamětní deska: Vídeňská 7/01


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal, Alka


Aktualizováno: 07. 07. 2018

6. 1. 1929 - odhalení pamětní desky ke 100. výročí úmrtí Josefa Dobrovského (prof. Arne Novák při slavnostním proslovu). AMB, fond U5, XVIIa 213.