Neúčast na církevním procesí

9. 7. 1602


místo

Praha, hrad pražský


charakteristika

Vydán mandát císaře Rudolfa II. purkmistrovi a radě města Brna stvrzující, že byly vzaty na vědomí jimi postoupené omluvy jistých osob, které se nezúčastnily církevního procesí (slavnosti Božího Těla).
Pokud se tyto omluvy zakládají na pravdě, má být neúčast prominuta, v opačném případě mají být účastníci potrestáni.


účastníci

císař Rudolf II.,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018