Ustavení spolku Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně

21. 6. 1928


ulice

místo

Kounicovy koleje v Brně-Žabovřeskách


charakteristika

Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně, původně pomocný a poradní orgán ministerstva školství a národní osvěty, se usnesením schůze delegátů přetvořil ve spolek.
Tento nepolitický a nekonfesijní spolek, sdružující vysokoškolské spolky brněnské, které se zabývaly sociálně podpůrnou činností, vedl ústřední katastr podpor, poskytoval pilným a nemajetným posluchačům podpory. Kromě výplaty podpor vlastních zajišťoval také výplatu státních studijních podpor a státních stipendií.
Po válce pečovala o posluchače Masarykovy univerzity po stránce sociální především Správní komise pro sociální péči o studentstvo vysokoškolské v Brně, zřízená výnosem ministerstva školství 7. 6. 1945. V roce 1951 byla její agenda přenesena na příslušné vysoké školy.


poznámka

Zprávy o činnosti jsou mj. v Ročenkách Masarykovy univerzity.osoby

Dobroslav Krejčí
zástupce MU Ladislav Seifert
zástupce MU


stavby

Kaunicovy studentské koleje
Králova 45/643
sídlo Sboru sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně


Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018