Slavnostní otevření Farmaceutické fakulty MU

28. 11. 1952číslo orientační

8


místo

Besední dům


charakteristika

Farmaceutická fakulta MU, nahrazující dosavadní čtyřleté farmaceutické studium při LF MU, byla zřízena k 1. 9. 1952.
Součástí Masarykovy univerzity byla až do roku 1960, kdy byla sloučena s bratislavskou farmaceutickou fakultou v jedinou celostátní farmaceutickou fakultu se sídlem v Bratislavě.


zajímavosti

Snahy o obnovení farmacie v Brně vyšly naprázdno, v důsledku federativního uspořádání státu byla však v roce 1969 zřízena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.
Farmaceutická fakulta se vrátila do Brna až v roce 1991, ne jako součást Masarykovy univerzity, nýbrž Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dříve Vysoká škola veterinární)).události

1. 12. 1945
Slavnostní zahájení farmaceutického studia na brněnské univerzitě


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


Kal


Aktualizováno: 30. 12. 2018