Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření Farmaceutické fakulty ((MU|Masarykova univerzita))

Slavnostní otevření Farmaceutické fakulty MU


 • 28. 11. 1952 


 • ulice

  Komenského náměstí

 • číslo orientační

  8

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  Farmaceutická fakulta MU, nahrazující dosavadní čtyřleté farmaceutické studium při LF MU, byla zřízena k 1. 9. 1952.
  Součástí Masarykovy univerzity byla až do roku 1960, kdy byla sloučena s bratislavskou farmaceutickou fakultou v jedinou celostátní farmaceutickou fakultu se sídlem v Bratislavě.


 • zajímavosti

  Snahy o obnovení farmacie v Brně vyšly naprázdno, v důsledku federativního uspořádání státu byla však v roce 1969 zřízena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.
  Farmaceutická fakulta se vrátila do Brna až v roce 1991, ne jako součást Masarykovy univerzity, nýbrž Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dříve Vysoká škola veterinární)).


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  1. 12. 1945
  Slavnostní zahájení farmaceutického studia na brněnské univerzitě


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 30. 12. 2018