Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení smlouvy mezi jezuity a městem Brnem

Potvrzení smlouvy mezi jezuity a městem Brnem


 • 30. 6. 1616 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Císař Matyáš II. potvrzuje (po zprostředkování kardinálem Františkem z Dichtrichštejna a Ladislavem z Lobkovic, hejtmana a nejvyššího komorníka v Markrabství moravském) smlouvu z roku 1588 uzavřenou mezi jezuitským kolegiem a městem Brnem. Smlouva se týkala některých majetků (kdysi zastavených augustiniánkami městu) a byla stvrzena již jeho bratrem Rudolfem II. Habsburským.


 • účastníci

  císař Matyáš II., jezuité,
  město Brno

 • poznámka

  viz níže uvedená událost z 26. 6. 1588


 • prameny, literatura


 • události

  26. 6. 1588
  Smlouva mezi městem a jezuity o sporné ulice a poddané v Brně


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 29. 05. 2019