Slavnostní otevření zrekonstruovaných budov A a B1 a nové budovy B2 v areálu FF MU

16. 9. 2015


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

13.00 hodin, nádvoří FF MU


charakteristika

V rámci projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) byly zrekonstruovány budovy A a B1 a postavena nová budova B2 (ta nahradila staticky nevyhovující původní budovu B2, která byla zdemolována v rámci rekonstrukce areálu).
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity tak získala moderní vybavení pro výuku a výzkum a dostatek prostor, které po letech nahradily již nevyhovující zázemí.


zajímavosti

Budova A (postavená v letech 1871–1872, v níž fungoval chlapecký sirotčinec) byla zevrubně zrekonstruována.
Dvacáté výročí dokončení městského sirotčince připomíná i pamětní deska, po níž několik málo měsíců před jejím objevením pátrali autoři této encyklopedie. Pamětní desku při rekonstrukci objevili dělníci 29. 3. 2013. Pamětní deska byla zrestaurována a zpět osazena do interiéru budovy.


poznámka

Cíl rekonstrukce první etapy areálu FF MU:
- vytvoření odborného a databázového zázemí pro výzkumné a projektové týmy působící na FF MU
- navýšení kapacity výukových prostor
- rozšíření možností výuky a výzkumu s využitím PC, multimédií, digitalizace dokumentů
- rozšíření kapacity Ústřední knihovny Filozofické fakulty o nezbytné úložné a skladové plochy pro uložení rukopisných materiálů a literárních zdrojů a práci s nimi
- vytvoření podmínek pro speciální knihovnu Historického ústavu umožňující výzkumnou činnost přímo v jejích prostorách.

Základní informace k projektu (CARLA):
- zahájení realizace projektu: 1. 10. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015
- celkové výdaje projektu: 586.566.164 Kč
- celkové způsobilé výdaje: 570.979.815 Kč
- strukturální fond: 485.332.842,75 Kč (85%)
- státní rozpočet: 85.646.972,25 Kč (15%).

V areálu fakulty se nacházejí ještě budovy C, D, E a knihovna. V roce 2015 probíhají přípravné práce k jejich nadcházející rekonstrukci, která by měla proběhnout v letech 2016–2018.

Tato druhá etapa bude zahrnovat:
- kompletní přebudování vstupu do areálu z ulice Arne Nováka
- demolici objektu dřívější studentské kavárny (na jejím místě vyroste 6 pater poslucháren; v budově bude změněno vnitřní členění a schodiště)
- budova C (dnes sídlo děkanátu fakulty) bude kvůli špatné statice zpevněna a stejně jako pavilon F ji čeká výměna podlah, rozvodů proudu, vody a kanalizace.
(Informace k tomuto encyklopedickému heslu byly čerpány z tiskové zprávy vydané 16. 9. 2015 Masarykovou univerzitou.)

Níže uvedený odkaz na časosběrné video Masarykovy univerzity mapuje stavbu od 20. března 2012 do 29. března 2015. Snímky byly pořízeny každý den ve 12 hodin.


obrazy

události

29. 3. 2013
Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince


objekty

20. výročí dokončení stavby sirotčince
pamětní deska: Gorkého 14/02


městská část


Jis


Aktualizováno: 24. 03. 2020