Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření zrekonstruovaných budov A a B1 a nové budovy B2 v areálu ((FF MU|Filozofická fakulta Masarykovy univerzity))

Slavnostní otevření zrekonstruovaných budov A a B1 a nové budovy B2 v areálu FF MU


 • 16. 9. 2015 


 • ulice

  Arne Nováka

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  13.00 hodin, nádvoří FF MU


 • charakteristika

  V rámci projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) byly zrekonstruovány budovy A a B1 a postavena nová budova B2 (ta nahradila staticky nevyhovující původní budovu B2, která byla zdemolována v rámci rekonstrukce areálu).
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity tak získala moderní vybavení pro výuku a výzkum a dostatek prostor, které po letech nahradily již nevyhovující zázemí.


 • zajímavosti

  Budova A (postavená v letech 1871–1872, v níž fungoval chlapecký sirotčinec) byla zevrubně zrekonstruována.
  Dvacáté výročí dokončení městského sirotčince připomíná i pamětní deska, po níž několik málo měsíců před jejím objevením pátrali autoři této encyklopedie. Pamětní desku při rekonstrukci objevili dělníci 29. 3. 2013. Pamětní deska byla zrestaurována a zpět osazena do interiéru budovy.

 • poznámka

  Cíl rekonstrukce první etapy areálu FF MU:
  - vytvoření odborného a databázového zázemí pro výzkumné a projektové týmy působící na FF MU
  - navýšení kapacity výukových prostor
  - rozšíření možností výuky a výzkumu s využitím PC, multimédií, digitalizace dokumentů
  - rozšíření kapacity Ústřední knihovny Filozofické fakulty o nezbytné úložné a skladové plochy pro uložení rukopisných materiálů a literárních zdrojů a práci s nimi
  - vytvoření podmínek pro speciální knihovnu Historického ústavu umožňující výzkumnou činnost přímo v jejích prostorách.

  Základní informace k projektu (CARLA):
  - zahájení realizace projektu: 1. 10. 2011
  - datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015
  - celkové výdaje projektu: 586.566.164 Kč
  - celkové způsobilé výdaje: 570.979.815 Kč
  - strukturální fond: 485.332.842,75 Kč (85%)
  - státní rozpočet: 85.646.972,25 Kč (15%).

  V areálu fakulty se nacházejí ještě budovy C, D, E a knihovna. V roce 2015 probíhají přípravné práce k jejich nadcházející rekonstrukci, která by měla proběhnout v letech 2016–2018.

  Tato druhá etapa bude zahrnovat:
  - kompletní přebudování vstupu do areálu z ulice Arne Nováka
  - demolici objektu dřívější studentské kavárny (na jejím místě vyroste 6 pater poslucháren; v budově bude změněno vnitřní členění a schodiště)
  - budova C (dnes sídlo děkanátu fakulty) bude kvůli špatné statice zpevněna a stejně jako pavilon F ji čeká výměna podlah, rozvodů proudu, vody a kanalizace.
  (Informace k tomuto encyklopedickému heslu byly čerpány z tiskové zprávy vydané 16. 9. 2015 Masarykovou univerzitou.)

  Níže uvedený odkaz na časosběrné video Masarykovy univerzity mapuje stavbu od 20. března 2012 do 29. března 2015. Snímky byly pořízeny každý den ve 12 hodin.


 • obrazy

  img18262.jpg img18263.jpg img18264.jpg img18265.jpg img18266.jpg img18267.jpg img18268.jpg img18269.jpg img18270.jpg img18271.jpg img18272.jpg img18273.jpg img18274.jpg img18275.jpg img18276.jpg img18277.jpg img18278.jpg img18279.jpg img18280.jpg img18281.jpg img18282.jpg img18283.jpg img18284.jpg img18285.jpg img18286.jpg img18287.jpg img18288.jpg img18289.jpg img18290.jpg img18291.jpg img18292.jpg img18293.jpg img18294.jpg img18295.jpg img18296.jpg img18297.jpg img18298.jpg img18299.jpg


 • události

  29. 3. 2013
  Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince


 • objekty

  20. výročí dokončení stavby sirotčince
  pamětní deska: Gorkého 14/02


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  Časosběrné video I. etapy rekonstrukce areálu FF MU


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 24. 03. 2020

16. 9. 2015 - Slavnostní otevření budov po I. etapě rekonstrukce areálu FF MU (na snímku zleva: bývalý proděkan fakulty prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., bývalý děkan fakulty prof. PhDr. Josef Krob, CSc., rektor Masarykovy univerzity doc....