Druhá pečeť města Brna, zv. Lucemburská

15. 1. 1315


místo

Brno (Moravany)


charakteristika

Tato druhá pečeť města Brna se začala užívat ještě v době, kdy se užívala první pečeť.
Je poprvé doložena na listině vydané v Moravanech 15. ledna 1315, jíž Jan (syn Vítka ze Švábenic) a Janova matka Perchta zlistiňují, že jejich služebník Zečech prodal lán pole Zyfridovi, měšťanu brněnskému (CDM VI, s. 58, č. 84).


zajímavosti

Pečeť tvoří základ i současného znaku města, který tak patří k nejstarším městským znakům zemí Koruny české.


poznámka

Pečeť měří v průměru 43 mm a má v pečetním poli trojhranný štít se zaoblenými boky, vysoký 23 mm, u vrchu široký 20 mm, dělený třemi vodorovnými čarami na čtyři pole.
Nejhořejší pole je o něco vyvýšené, hladké a široké 2 mm; pod ním je prohloubené kosočtverečné, 5 mm široké pole s body v kosočtvercích; pak následuje o něco vyvýšené hladké, 5 mm široké pole a u špice štítu je 10 mm široké pole s kosočtverci a body jako pole druhé.
Kolem štítu se vinou úponky a mezi perlovci je v majuskule vyrytá legenda:
+ S : IVDICIS ET IVRATORUM IN BRVNNA.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Město Brno"


události

1247
První (nejstarší) pečeť města Brna


Fl


Aktualizováno: 25. 06. 2018