První (nejstarší) pečeť města Brna

1247


katastr

Brno-město


místo

Brno


charakteristika

Nejstarší dochovaná brněnská městská pečeť je doložena na listině Alrama, rychtáře a měšťana brněnského z roku 1247, který v ní prohlašuje že byl přítomen závěti mana Jana, syna zemřelého Berthera (CDB IV, s. 224, č. 128).


zajímavosti

Tato pečeť byla užívána ještě i v době, kdy už Brno mělo (1315) svou druhou pečeť, zv. Lucemburskou a naposledy je doložena na listině z 11. listopadu 1328, kterou rychtář a přísežní města Brna upravují obchod suknem.


poznámka

Obraz na pečeti není městským znakem, ale pečetním znamením, které symbolizuje městské prvky pevnostního charakteru.
Má v průměru 67 mm a pečetní obraz zachycuje uprostřed věž se zavřenými vraty a v horní části s dvojocasým českým lvem v gotickém štítu, tedy symbolem českého krále jako pána Brna.
Po stranách středové věže jsou dvě menší věže spojené symbolickou podobou hradebních zdí se stoupajícím cimbuřím.
Kolem pečetního pole je uprostřed mezi perlovci dvojitá linie s majuskulní rytou legendou: + SIGILLVM: IVCDICIS: ET: CIVIVM: DE BRVNA:


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Město Brno"


události

15. 1. 1315
Druhá pečeť města Brna, zv. Lucemburská


Fl


Aktualizováno: 25. 06. 2018