Výstava Martin Reiner. Staré a jiné časy.

1. 10. 2015 (1.–29.10.2015)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava věnovaná dílu a osobnosti brněnského spisovatele a nakladatele


účastníci

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel MZK (úvodní slovo na vernisáži),
Martin Reiner (Pluháček) (závěrečné slovo na vernisáži)


poznámka

Výstava proběhla v rámci cyklu Oči Brna.
Po celou dobu výstavy si mohli čtenáři v humanitní studovně poslechnout fejetony Martina Reinera PLACHÝ MILIONÁŘ PŘICHÁZÍ v podání Igora Bareše.

Dne 19. 10. 2015 v 18 hodin proběhlo autorské čtení Martina Reinera "Přijde básník nebo plachý milionář?" v Konferenčním sále MZK.

Dne 22. 10. 2015 v 18 hodin se konala přednáška Mgr. Evy Klíčové a prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A. "Tři za cenu jednoho (básník, prozaik a nakladatel Martin Reiner, dříve Pluháček" ve Videokonferenčním sále MZK ve 4. patře.
stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018