Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce

10. 10. 2015


ulice


charakteristika

Pontifikální bohoslužbou, které předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 10. října 2015 od 16.00 hodin, se po devíti měsících rekonstrukce znovu otevřel kostel svatého Jakuba v Brně.
Hlavní stavební práce v lodi ke konci září 2015 ustaly, proto bylo možné aspoň v omezené míře kostel zpřístupnit. Až do závěru projektu v dubnu 2016 zůstaly zakryty všechny boční oltáře včetně kaple, kde pokračovaly konzervátorské a restaurátorské práce.
Další část oprav se přesunula do věže a krovů, které se tak připravily na zpřístupnění muzejní expozice.
Ve středu 7. října 2015 byli na první prohlídku kostela před jeho otevřením pozváni představitelé města Brna a Jihomoravského kraje.


poznámka

Od zahájení projektu do dnešních dnů byla z velké části dokončena náročná oprava elektroinstalace, statické zajištění trhlin ve zdivu, kompletní konzervace pilířů a klenby, výmalba stěn a restaurování polychromovaných a malovaných heraldických prvků.
Dokončeny jsou restaurátorské práce na hlavním oltáři a drobné opravy v hrobce maršála Louise Raduita de Souchese. Interiér lodi se až do začátku příštího roku bude muset obejít bez dalšího mobiliáře, kterému se dlouhodobě věnují odborníci v restaurátorských dílnách.
Možnost prohlédnout si kostel bude vždy před a po bohoslužbě od pondělí do soboty od 7.15 do 9.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin. V neděli od 7.15 do12.30 a od 18.00 do 20.30 hodin.
Veškeré stavební práce provádí sdružení firem Archatt s.r.o. a S.Lukas s.r.o.
Projekt obnovy je financován z EHP a Norských fondů 2009–2014. Celkové náklady projektu: 36 274 995 Kč. Výše uděleného grantu: 29 019 000 Kč.


obrazy

prameny, literatura

události

28. 4. 2016
Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 15. 3. 2015
Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně 12. 1. 2015
Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


městská část

Ma


Aktualizováno: 08. 09. 2019