Národní eucharistický kongres v Brně

17. 10. 2015 (15.–17.10.2015)katastr

Brno-město


místo

nej...

Česká republika
první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné České republiky


charakteristika

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj připravovaly od začátku roku.

Kongres vyvrcholil celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015. Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí ČR byla sobota 17. října 2015, kdy na náměstí Svobody byla v 10.30 hodin sloužena mše svatá, kterou celebroval papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum.
Slavnosti se zúčastnili všichni čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v České republice Giuseppe Leanza, žilinský biskup Tomáš Galis jako zástupce Slovenska, asi šest set kněží a jáhnů, přes čtyři sta řeholnic a řeholníků a více než tisíc ministrantů. Celkem organizátoři ohlásili přítomnost dvaceti pěti tisíc katolíků ze všech diecézí České republiky a apoštolského exarchátu.
Ve 12.30 hodin šel eucharistický průvod na Zelný trh.


poznámka

Na Biskupském gymnáziu od 15. do 17. října probíhala konference za účasti delegátů z diecézí, zahájení se uskutečnilo 15. října v 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.
Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století.
Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti, jsou hlavním projevem úcty k ní mimo mši svatou.
Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, v pořadí padesátý byl v roce 2012 v Dublinu. Následující se uskutečnil v roce 2016 na Filipínách.


soubory ke stažení

prameny, literatura

stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
zahájení kongresu


Ma


Aktualizováno: 26. 03. 2019