Zpřístupnění parkovacího domu Kopečná motoristům

2. 6. 2014


ulice

číslo orientační

24


nej...

Brno
první systém tohoto typu parkování v Brně


charakteristika

Nový parkovací dům, označovaný též „Pinki park“, má 88 parkovacích míst ve třech parkovacích věžích a sedmi vrstvách parkovacích stání.
Automatický zakladačový sytém firmy KOMA-Industry s. r. o., který je zde instalován, je zatím třetí tohoto typu v ČR a první v Brně.


zajímavosti

Zajímavý je způsob zaparkování: při vjezdu do parkovacího areálu si řidič vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu. Podle pokynů naváděcího systému najede vozidlem do příslušné věže. Po zastavení je povinen zajistit vozidlo proti pohybu (zatažení ruční brzdy a zařazení prvního rychlostního stupně, vozidla s automatickou převodovkou zařadí P-parking). Před odchodem z vozidla potvrdí řidič připravenost k zaparkování vozidla vložením parkovacího lístku do čtečky, umístěné vedle vnějších vrat parkovacího domu. Automatický zakladačový systém poté provede zaparkování vozidla.
Při návratu, před odjezdem z parkoviště, vloží zákazník parkovací lístek předepsaným způsobem do automatické pokladny a uhradí stanovené parkovné. Pokladna poté vydá výjezdový lístek, současně se nad pokladnou zobrazí na displeji číslo věže, do které bude vozidlo připraveno, vše se děje opět automaticky.


poznámka

Investor: Brněnské komunikace a. s.
Projektant: AGP Architekti (Ing. arch Palaščák, Ing. arch. Gale).
Zhotovitel: Sdružení „Komfort - Stavoprogres“.
Náklady stavby: 65, 5 milionů Kč.
Zahájení stavby: září 2012, dokončení stavby leden 2014.
Zahájení zkušebního provozu technologií: 27. 1. 2014.

Během výstavby došlo k menším úpravám projektu, protože po odkrytí prostoru staveniště se ukázalo, že skalní masiv kryjící z jedné strany parkovací dům, má jiný tvar, než projektant předpokládal. Také byl dům doplněn o náhradní zdroj energie, který zajistí v případě výpadku elektrického proudu nouzový provoz.
Podle provozovatele by měl být parkovací dům zcela bezpečný, nemají sem přístup žádné osoby, automobily jsou chráněny před vlivy počasí. Vjezd je zakázán vozům na LPG, CNG a motocyklům.
Parkovací tarify jsou odstupňovány podle času, provoz je nepřetržitý.
Dům je propojen lávkou s ulicí Husovou, ke které se klienti parkovacího domu dostanou výtahem nebo schodištěm.
Na střeše celého objektu je komerční prostor, který bude využíván jako kavárenské zařízení s terasou se zajímavým pohledem do Denisových sadů a okolí.


prameny, literatura

události

26. 9. 2016
Slavnostní otevření parkovacího domu „Domini park“ 3. 12. 2013
Podzemní parkovací dům u Janáčkova divadla uveden do provozu 6. 6. 2005
Zahájení provozu parkovacího domu Rozmarýn


městská část

Menš


Aktualizováno: 28. 05. 2020