Výstava Miroslava Štolfy Nová naleziště

20. 10. 2015 (20.10.–20.11.2015)


ulice

číslo orientační

36


katastr

Brno-město


místo

Galerie Ars


charakteristika

retrospektivní výstava brněnského malíře


poznámka

Malíř a grafik Miroslav Štolfa vytvářel i navzdory svému věku stále nová díla. Návštěvníci výstavy tak mohli spatřit i práce z let 2014–2015.osoby

Ludvík Kundera
věnoval M. Štolfovi báseň Nakupená roucha světa Miroslav Štolfa
autor vystavených děl


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018