Nekatolická kázání na Lochenperku

15. 5. 1613


charakteristika

Relace brněnské městské rady se žádostí o zprostředkování u císaře a vydání nařízení, jak dále postupovat v otázkách možnosti účasti na nekatolických kázáních.
Poté, co bylo toto na Lochenperku zakázáno, tovaryši, zjevně ponoukáni svými mistry, se scházejí na různých schůzkách a vyhrožují, že v případě, že jim nebude umožněno takovéto bohoslužby navštěvovat, opustí město.
I přes toto nařízení se kázání na Lochenperku odbývají a dokonce se proslýchá, že by je snad opětovně měl císař povolit.


účastníci

městská rada brněnská


zajímavosti

Z 14. května roku 1613 se dochoval seznam tovaryšů různých řemesel, kteří se zúčastnili srocení tovaryšů nejprve na Kožešnické ulici a potom před purkmistrovým domem.


poznámka

nedokončený konceptJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018