Založení první textilní manufaktury v Brně

24. 2. 1763


ulice

místo

Brno


nej...

Rakousko
domky v kolonii vytvořily vůbec první dělnickou kolonii v rakouské monarchii


charakteristika

Do Brna (přibližně do míst, kde dnes stojí hotel Slovan na Lidické ulici) byla nedlouho po návrhu inspektora manufakturního úřadu J. A. Kernhofera přestěhována z Kladrub soukenická manufaktura na výrobu sukna a plyše, jež byla poté 3. 11. 1767 dekretem moravského gubernia přenechána smluvně Leopoldu Köffillerovi a jeho společníkům na dobu 12 let. Byl to vůbec první textilní podnik tohoto druhu v Brně.


zajímavosti

V roce 1781 převzal celý podnik do vlastnictví sám Johann Leopold Köffiller a manufaktura pod jeho vedením dosáhla velkého rozmachu. Pracovalo v ní 120 tkalcovských stavů, celkový počet dělníků dosáhl tisícovky.
Pracovalo se 14-16 hodin denně a na protest proti neúnosné pracovní zátěži propukla v této manufaktuře v roce 1786 i jedna z prvních dělnických stávek v Brně.
Pro odborné síly a zaměstnance, o něž mělo vedení manufaktury zájem, bylo postaveno 44 domků z červených cihel, tzv. Červená ulice, v těsném sousedství podniku, v místech dnešní ulice Mezírka.


osoby

Johann Leopold Köffiller
postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka)


městská část

Fl


Aktualizováno: 10. 07. 2018