Založení firmy na výrobu vlněného zboží - fa Sternischtie

1809 (1918)číslo orientační

2–6


katastr

Staré Brno


místo

na konci ulice


charakteristika

V roce 1809 byla založena firma na výrobu vlněného zboží, ve své době velmi ceněná pro svou kvalitu (také armádou).
Zakladatel Karl Vincenz Sternischtie udržoval svou firmu až do první světové války, kdy se dostal do potíží a po skončení války již nebyl provoz obnoven.


účastníci

Karl Vincenz Sternischtie, zakladatel a majitel


zajímavosti

Rodina Sternischtie byla za své podnikatelské i veřejné působení povýšena do šlechtického stavu.
Její zámožnost lze doložit výstavbou honosné budovy v Brně - Nádražní č.14.


prameny, literatura

osoby

Karl Vincenz Sternischtie
majitel firmy,
syn zakladatele


městská část


Aktualizováno: 11. 07. 2018