Založení textilní továrny tzv. Kemka

1881číslo orientační

5


katastr

Zábrdovice


nej...

Rakousko-Uhersko
největší textilní podnik v rámci monarchie, ale i mimo ni (do 1. světové války)


charakteristika

Mezi léty 1880–1881 byla vybudována přádelna česané příze, které se lidově říkalo Kemka (z německého názvu Kammgarnspinnerei). Textilka vznikla jako reakce na nedostatek velmi módní česané příze ve městě.


účastníci

úzký kruh brněnských průmyslníků:
- Gustav Schoeller, zakladatel
- Moriz Teuber, zakladatel
- Karl Loew, zakladatel
a další.


zajímavosti

Akciovou společnost založil úzký kruh kruh brněnských průmyslníků ve spojení s vídeňskými firmami a francouzským kapitálem.


poznámka

V továrně panovaly velmi tvrdé pracovní podmínky, zaměřené na vysokou produkci. Ale tyto podmínky a dobrá pracovní strategie zajistily továrně překonání krizových meziválečných let a setrvání tak na předních příčkách přádelní výroby.

Rozsáhlý objekt Kemky byl vážně poškozen bombardováním v roce 1944 a následně i v dalším roce velkým požárem. Utrpěné škody znemožnily budoucí plnohodnotné využití a přádelna musela být vybudována znovu.prameny, literatura

osoby

František Halas
tovární dělníkAktualizováno: 10. 07. 2018