Mandát proti heretikům

19. 4. 1613


místo

Vídeň


charakteristika

Vydán mandát císaře Matyáše II. purkmistrovi a radě města Brna, aby důrazně zakročili proti nedovoleným kázáním a bohoslužbám konaným v domě řečeném Lochnperku na brněnském předměstí patřícím šlechtici Ondřeji ml. z Puchhaimu.
Jmenovanému již bylo odesláno císařské nařízení k jejich zákazu. Purkmistr a rada města Brna mají urychleně učinit důsledná opatření a vyřešit onu záležitost před svolanou celou obcí a zároveň nemají dovolit měšťanům a ostatním svým poddaným účast na uvedených schůzkách a podporu Puchhaimem chráněného predikanta.


účastníci

císař Matyáš II.,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018