Internetová encyklopedie dějin Brna

Premiéra inscenace „Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa Chaloupky“

Premiéra inscenace „Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa Chaloupky“


 • 13. 11. 2015 


 • ulice

  Chaloupkova

 • číslo orientační

  7

 • katastr

  Královo Pole

 • místo

  společenský sál


 • charakteristika

  „Poslední melodie ze zapomenutého domu básníka Josefa Chaloupky“ je autorskou inscenací souboru Dramatická elita jako projekt site specific. Dramatická elita, studentský divadelní soubor, pracuje od roku 2008 při CMGaSOŠPg v Brně, Lerchova 63.
  Tito studenti na základě zevrubného studia života básníka Josefa Chaloupky, ale také zkoumání historie domu, kde žil, vytvořili svůj projekt, jehož reprízy se konaly 17.–19. 11. 2015, vždy v 16.00, 17.30 a 19.00 hodin.


 • účastníci

  divadelní soubor Dramatická jelita,
  diváci

 • zajímavosti

  „Na začátku jsme věděli jen o domě, netušili jsme však, co všechno znamenal a kolik se toho v něm událo. Postupně jsme mohli objevit věci, které o sobě nevěděl ani Chaloupka sám, historii domu a lidí, kteří hráli v básníkově životě velké nebo menší role.“
  (Citováno z programu -Menš.)

 • poznámka

  Site specific - umění místa je vytváření umění pro určité zvláštní místo, pro konkrétní prostor a čas. Právě prostor, jeho atmosféra a historie jsou zdrojem inspirace a nástroj pro tvorbu.
  Tato forma často spojuje divadlo, výtvarné umění, hudbu, architekturu, literaturu a další umělecké formy. Umělecký tvar, který vznikne, je specifický, realizovaný přímo v prostoru, který byl inspirací, proto je zpravidla nepřenosný a časově omezený. Dává místům, která byla mnohdy zapomenuta, novou tvář a naději, často také upozorňuje na jejich nejasnou budoucnost. To je i případ domu, kde žil a tvořil básník Josef Chaloupka; dům na Chaloupkově ulici číslo 7 patří Tyflocentru, které je jeho vlastníkem od roku 2005. Je však již několik let prázdný, v havarijním stavu. Cituji opět z programu: „Bude vůbec možné dům zachovat? Nebo bude zbourán a postaven nový? Možná právě teď naposledy stojíte obklopeni zdmi, které byly svědky života brněnského básníka ticha a naděje Josefa Chaloupky a jeho skutečného příběhu...“.
  Studentům se podařilo objevit a upřesnit různé detaily z básníkova života a velmi působivě je také představit divákům. Jejich výkon v domě bez světla, tepla a vody vyžadoval maximální nasazení, dokázali využít různá zákoutí domu (např. ohyb schodiště posloužil jako školní chodba, kde si studentky povídají o novém učiteli, aniž tuší, že je nechtěně poslouchá, zasklená pavlač v podvečerní době s pohledem na město zajímavě evokovala cestu na lodi atp.). Diváci jen s obdivem sledovali, jako herci bez váhání padnou na špinavou podlahu... 
  Program, připravený pro představení, ukazuje složitost hledání informací o životě básníka a historii domu, ale současně každý z herců vypráví své pocity z práce na inscenaci. Citujme slova představitelky Ludmily Chaloupkové: „Ten dům jsem nesnášela od prvního okamžiku. /.../ Po nějaké době jsme však začali pracovat s prostorem, vymýšlet scény a můj vztah k domu se pomalu obracel. Ten dům se mi začínal líbit. Postupně jsme vymysleli scénář a rozdělili scény do jednotlivých místností. Každá místnost se upravila. Přemalovala, polepila, zastínila...“ Slova představitelky Lva Blatného asi nejlépe vystihují smysl projektu: „Žili jsme s Chaloupkou jeho život“.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Lev Blatný
  v inscenaci jej představuje Sabča Kašparová Josef Chaloupka
  básník, kterému byl projekt věnován, v inscenaci jej představuje Danny Navrátil Anna Chaloupková
  v inscenaci ji představuje Helča Jedličková, alternace Terka Rusmanová Ludmila Marie Chaloupková
  v inscenaci ji představuje Helča Jedličková, alternace Terka Rusmanová Čestmír Jeřábek
  v inscenaci jej představuje Verča Menšíková
  další osoby (1)...


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 02. 01. 2020