Premiéra inscenace „Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa Chaloupky“

13. 11. 2015


ulice

číslo orientační

7


katastr

Královo Pole


místo

společenský sál


charakteristika

„Poslední melodie ze zapomenutého domu básníka Josefa Chaloupky“ je autorskou inscenací souboru Dramatická elita jako projekt site specific. Dramatická elita, studentský divadelní soubor, pracuje od roku 2008 při CMGaSOŠPg v Brně, Lerchova 63.
Tito studenti na základě zevrubného studia života básníka Josefa Chaloupky, ale také zkoumání historie domu, kde žil, vytvořili svůj projekt, jehož reprízy se konaly 17.–19. 11. 2015, vždy v 16.00, 17.30 a 19.00 hodin.


účastníci

divadelní soubor Dramatická jelita,
diváci


zajímavosti

„Na začátku jsme věděli jen o domě, netušili jsme však, co všechno znamenal a kolik se toho v něm událo. Postupně jsme mohli objevit věci, které o sobě nevěděl ani Chaloupka sám, historii domu a lidí, kteří hráli v básníkově životě velké nebo menší role.“
(Citováno z programu -Menš.)


poznámka

Site specific - umění místa je vytváření umění pro určité zvláštní místo, pro konkrétní prostor a čas. Právě prostor, jeho atmosféra a historie jsou zdrojem inspirace a nástroj pro tvorbu.
Tato forma často spojuje divadlo, výtvarné umění, hudbu, architekturu, literaturu a další umělecké formy. Umělecký tvar, který vznikne, je specifický, realizovaný přímo v prostoru, který byl inspirací, proto je zpravidla nepřenosný a časově omezený. Dává místům, která byla mnohdy zapomenuta, novou tvář a naději, často také upozorňuje na jejich nejasnou budoucnost. To je i případ domu, kde žil a tvořil básník Josef Chaloupka; dům na Chaloupkově ulici číslo 7 patří Tyflocentru, které je jeho vlastníkem od roku 2005. Je však již několik let prázdný, v havarijním stavu. Cituji opět z programu: „Bude vůbec možné dům zachovat? Nebo bude zbourán a postaven nový? Možná právě teď naposledy stojíte obklopeni zdmi, které byly svědky života brněnského básníka ticha a naděje Josefa Chaloupky a jeho skutečného příběhu...“.
Studentům se podařilo objevit a upřesnit různé detaily z básníkova života a velmi působivě je také představit divákům. Jejich výkon v domě bez světla, tepla a vody vyžadoval maximální nasazení, dokázali využít různá zákoutí domu (např. ohyb schodiště posloužil jako školní chodba, kde si studentky povídají o novém učiteli, aniž tuší, že je nechtěně poslouchá, zasklená pavlač v podvečerní době s pohledem na město zajímavě evokovala cestu na lodi atp.). Diváci jen s obdivem sledovali, jako herci bez váhání padnou na špinavou podlahu...
Program, připravený pro představení, ukazuje složitost hledání informací o životě básníka a historii domu, ale současně každý z herců vypráví své pocity z práce na inscenaci. Citujme slova představitelky Ludmily Chaloupkové: „Ten dům jsem nesnášela od prvního okamžiku. /.../ Po nějaké době jsme však začali pracovat s prostorem, vymýšlet scény a můj vztah k domu se pomalu obracel. Ten dům se mi začínal líbit. Postupně jsme vymysleli scénář a rozdělili scény do jednotlivých místností. Každá místnost se upravila. Přemalovala, polepila, zastínila...“ Slova představitelky Lva Blatného asi nejlépe vystihují smysl projektu: „Žili jsme s Chaloupkou jeho život“.osoby

Lev Blatný
v inscenaci jej představuje Sabča Kašparová Josef Chaloupka
básník, kterému byl projekt věnován, v inscenaci jej představuje Danny Navrátil Anna Chaloupková
v inscenaci ji představuje Helča Jedličková, alternace Terka Rusmanová Ludmila Marie Chaloupková
v inscenaci ji představuje Helča Jedličková, alternace Terka Rusmanová Čestmír Jeřábek
v inscenaci jej představuje Verča Menšíková
další osoby (1)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 02. 01. 2020