Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslavy čtvrtého výročí osvobození Brna

Oslavy čtvrtého výročí osvobození Brna


 • 24. 4. 1949 (24.–26.4.1949)


 • charakteristika

  Oslavy se konaly od neděle 24. 4. do úterý 26. 4. 1949.


 • zajímavosti

  V rámci oslav byly uděleny již potřetí Ceny osvobození města Brna. Cena osvobození města Brna byla založena v roce 1946 k prvnímu výročí této události.
  Po roce 1989 bylo ocenění „obnoveno“ pod názvem Cena města Brna (-Menš).

 • poznámka

  Program:
  neděle 24. 4. 1949:
  - 9.00: Vzpomínková slavnost na ÚH ve skupině 56 u hrobů rudoarmějců a příslušníků čs. odboje. Před vojáky, zástupci různých organizací a veřejnosti nastoupil čestný oddíl brněnské posádky. Byly položeny věnce k hrobům, následoval projev generála Přikryla, pietní akt ukončily hymny ČSRSSSR.
  - 10.30: Odevzdání pylonů, připomínajících osvobození Brna, veřejnosti. Slavnosti se konaly na hranicích města při silnicích do Břeclavi (asi 2 km od ÚH), do Jihlavy (před odbočkou do Starého Lískovce), do Olomouce (na křižovatce se silnicí ze Slatiny do Líšně), do Bílovic (na návrší nad Obřany ve Fryčajově ulici) a do Prahy (za Řečkovicemi).
  - 17.00: Slovanská veselice ve dvoraně sokolského stadionu. Byl to večer slovanských písní a tanců v podání souborů škol a národopisných kroužků, před a po programu si mohlo zatančit i obecenstvo.
  - 19.30: Slavnostní představení Smetanovy opery „Braniboři v Čechách“ v Janáčkově divadle.

  pondělí 25. 4. 1949:
  - 19.30: Slavnostní představení hry Jiřího Mahena „Jánošík“ v Mahenově divadle.

  úterý 26. 6. 1949:
  - 11.00: Slavnostní schůze ÚNV Brna v zasedací síni Nové radnice s udělením Cen osvobození města Brna
  - 19.30: Slavnostní představení Smetanovy opery „Tajemství“ v Janáčkově divadle.

  Poznámka: popis umístění pylonů odpovídá stavu k dubnu 1949 (-Menš).


 • obrazy

  img18809.jpg img18810.jpg img18811.jpg img18812.jpg img18813.jpg


 • prameny, literatura


 • objekty

  boje o Brno v dubnu 1945
  pylon: Fryčajova - hranice katastru 0/01
  odhalený pylon
  boje o Brno v dubnu 1945
  pylon: Hviezdoslavova - hranice katastru 0/01
  odhalený pylon
  boje o Brno v dubnu 1945
  pylon: Jihlavská - hranice katastru 0/02
  odhalený pylon
  boje o Brno v dubnu 1945
  pylon: Vídeňská - hranice katastru 0/01
  odhalený pylon
  boje o Brno v dubnu 1945
  pylon: Žilkova - hranice katastru 0/1


 • autor

  Menš, Alka


Aktualizováno: 07. 05. 2019

Slavnost odhalení památníku k osvobození Brna, která se konala v neděli 24. 4. 1949 v 10 hodin dopoledne v Obřanech na konci ulice Fryčajova. Foto AMB, fond U 5, sbírka foto 2. řada, Sl 11/45/5.