Oslavy čtvrtého výročí osvobození Brna

24. 4. 1949 (24.–26.4.1949)


charakteristika

Oslavy se konaly od neděle 24. 4. do úterý 26. 4. 1949.


zajímavosti

V rámci oslav byly uděleny již potřetí Ceny osvobození města Brna. Cena osvobození města Brna byla založena v roce 1946 k prvnímu výročí této události.
Po roce 1989 bylo ocenění „obnoveno“ pod názvem Cena města Brna (-Menš).


poznámka

Program:
neděle 24. 4. 1949:
- 9.00: Vzpomínková slavnost na ÚH ve skupině 56 u hrobů rudoarmějců a příslušníků čs. odboje. Před vojáky, zástupci různých organizací a veřejnosti nastoupil čestný oddíl brněnské posádky. Byly položeny věnce k hrobům, následoval projev generála Přikryla, pietní akt ukončily hymny ČSR a SSSR.
- 10.30: Odevzdání pylonů, připomínajících osvobození Brna, veřejnosti. Slavnosti se konaly na hranicích města při silnicích do Břeclavi (asi 2 km od ÚH), do Jihlavy (před odbočkou do Starého Lískovce), do Olomouce (na křižovatce se silnicí ze Slatiny do Líšně), do Bílovic (na návrší nad Obřany ve Fryčajově ulici) a do Prahy (za Řečkovicemi).
- 17.00: Slovanská veselice ve dvoraně sokolského stadionu. Byl to večer slovanských písní a tanců v podání souborů škol a národopisných kroužků, před a po programu si mohlo zatančit i obecenstvo.
- 19.30: Slavnostní představení Smetanovy opery „Braniboři v Čechách“ v Janáčkově divadle.

pondělí 25. 4. 1949:
- 19.30: Slavnostní představení hry Jiřího Mahena „Jánošík“ v Mahenově divadle.

úterý 26. 6. 1949:
- 11.00: Slavnostní schůze ÚNV Brna v zasedací síni Nové radnice s udělením Cen osvobození města Brna
- 19.30: Slavnostní představení Smetanovy opery „Tajemství“ v Janáčkově divadle.

Poznámka: popis umístění pylonů odpovídá stavu k dubnu 1949 (-Menš).


obrazy


objekty

boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Fryčajova - hranice katastru 0/01
odhalený pylon
boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Hviezdoslavova - hranice katastru 0/01
odhalený pylon
boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Jihlavská - hranice katastru 0/02
odhalený pylon
boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Vídeňská - hranice katastru 0/01
odhalený pylon
boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Žilkova - hranice katastru 0/1


Menš, Alka


Aktualizováno: 07. 05. 2019