Požadavky uvězněných heretiků

19. 1. 1613


charakteristika

Vydán koncept vyjádření městské rady ohledně požadavků uvězněných heretiků (protestantů) scházejících se v domě pana z Puchhaimu na Lochenperku.
Ti, ačkoliv svým chováním (právě tak jako zmíněný pan z Puchhaimu) značně narušovali své povinné poslušenství vůči městským orgánům, nejevili ochotu k povolnosti a žádali být z vězení propuštěni bez pokuty.


účastníci

purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018