Zavedení povinného nošení náhubků pro psy v Brně

13. 6. 1901


charakteristika

Obecní rada zemského hlavního města Brna vydala na základě výnosu c.k. moravského místodržitelství z 11. 6. 1901 vyhlášku o „nuceném nošení náhubků pro psy v Brně“ (podepsán purkmistr Dr. Aug. rytíř z Wieserů).
Psi při opuštění majitelova bytu museli být opatřeni „přiměřeným náhubkem“, nařízení se vztahovalo i na psy vedené na šňůře a „tažné“.
Vyhláška také zakazovala brát psy do hostinců, kaváren, na veřejná shromaždiště a „jiná místa zábavná“, a do vozů místní dráhy.


zajímavosti

Městský pohodný měl pochytat všechny psy bez náhubků na náměstích, ulicích a v sadech a po zvěrolékařské prohlídce je utratit.


Jiv


Aktualizováno: 28. 10. 2021