Internetová encyklopedie dějin Brna

Dokončení rekonstrukce synagogy Agudas Achim v Brně

Dokončení rekonstrukce synagogy Agudas Achim v Brně


 • 17. 1. 2016 


 • ulice

  Skořepka

 • číslo orientační

  13

 • místo

  Synagoga Agudas Achim


 • charakteristika

  V neděli 17. ledna 2016 uspořádala brněnská židovská obec slavnost přivítání nové Tóry. Tóra je ručně psaný svitek obsahující Pět knih Mojžíšových, který je uložen v synagoze. Pro každou židovskou pospolitost je velmi důležitý. K sepsání nového svitku pro brněnskou židovskou obec došlo poprvé po druhé světové válce.
  Slavnost, které se zúčastnili i významní hosté ze zahraničí, byla vyvrcholením dvouletého období, ve kterém probíhala stavební rekonstrukce synagogy. Následovala úprava interiéru, která se snaží co nejpřesněji zachovat původní projekt architekta Oto Eislera, podle jehož návrhu byla synagoga v roce 1936 postavena.
  Podle dochovaných fotografií a dokumentů byly vyrobeny kopie svítidel, vyrobeny lavice a také obnovena původní výmalba. Součástí této druhé etapy bylo rovněž zhotovení nových synagogálních textilií v různých barevných variantách pro různé příležitosti podle výtvarného návrhu známého výtvarníka Marka Podwala. Projekt se uskutečnil za finanční pomoci z grantu z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


 • zajímavosti

  Brno v těchto dnech prožívá realizaci uzlových bodů projektu kulturní výměny financované fondem EHP (Island, Liechtenštejsko a Norsko). Spolu s Muzeem města Brna, konkrétně vilou Tugendhat, je to právě Židovská obec Brno, která vytváří nové stavební kameny k česko-norské spolupráci.


 • prameny, literatura


 • události

  19. 1. 2016
  Vernisáž výstavy „Wergelandův odkaz“ v Brně 15. 3. 2015
  Uvítání nové opony v synagoze v Brně 4. 5. 2003
  Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu


 • stavby

  Synagoga Agudas Achim
  Skořepka 13/247


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018