Dokončení rekonstrukce synagogy Agudas Achim v Brně

17. 1. 2016


ulice

číslo orientační

13charakteristika

V neděli 17. ledna 2016 uspořádala brněnská židovská obec slavnost přivítání nové Tóry. Tóra je ručně psaný svitek obsahující Pět knih Mojžíšových, který je uložen v synagoze. Pro každou židovskou pospolitost je velmi důležitý. K sepsání nového svitku pro brněnskou židovskou obec došlo poprvé po druhé světové válce.
Slavnost, které se zúčastnili i významní hosté ze zahraničí, byla vyvrcholením dvouletého období, ve kterém probíhala stavební rekonstrukce synagogy. Následovala úprava interiéru, která se snaží co nejpřesněji zachovat původní projekt architekta Oto Eislera, podle jehož návrhu byla synagoga v roce 1936 postavena.
Podle dochovaných fotografií a dokumentů byly vyrobeny kopie svítidel, vyrobeny lavice a také obnovena původní výmalba. Součástí této druhé etapy bylo rovněž zhotovení nových synagogálních textilií v různých barevných variantách pro různé příležitosti podle výtvarného návrhu známého výtvarníka Marka Podwala. Projekt se uskutečnil za finanční pomoci z grantu z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


zajímavosti

Brno v těchto dnech prožívá realizaci uzlových bodů projektu kulturní výměny financované fondem EHP (Island, Liechtenštejsko a Norsko). Spolu s Muzeem města Brna, konkrétně vilou Tugendhat, je to právě Židovská obec Brno, která vytváří nové stavební kameny k česko-norské spolupráci.události

19. 1. 2016
Vernisáž výstavy „Wergelandův odkaz“ v Brně 15. 3. 2015
Uvítání nové opony v synagoze v Brně 4. 5. 2003
Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu


stavby

Synagoga Agudas Achim
Skořepka 13/247


městská část

Menš


Aktualizováno: 29. 04. 2020