Výstava Christian d´Elvert. Otec moravských kulturních dějin.

1. 2. 2016 (1.–27.2.2016)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava věnovaná osobnosti brněnského starosty, politika, poslance a historika Christiana d’Elverta


poznámka

Christian d’Elvert se neodmyslitelně zapsal do historie města Brna i jeho podoby, např. byl spoluzakladatelem parku na Špilberku, Wilsonova lesa nebo byl štědrým mecenášem Františkova muzea. Položil také základy studia moravských dějin a jeho historické a statistické práce jsou díky velké pramenné základně, z níž vycházel, aktuální i v dnešní době.
Výstava ve foyer MZK seznámila čtenáře a návštěvníky s touto významnou postavou brněnských dějin. Vedle archivního a obrazového materiálu na ní byly prezentovány publikace, které čtenáři mohou najít ve fondu Moravské zemské knihovny.

DOPROVODNÉ AKCE:
- 5. února 2016 v 17 hod. - Christian d’Elvert, brněnský starosta a poslanec.
(konferenční sál, přízemí)
přednáška historika a vysokoškolského pedagoga doc. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D.

- 22. února 2016 v 18 hod. - Brněnská okružní třída a její tvůrci.
(videokonferenční místnost, 4. patro)
přednáška Mgr. Jany Mlatečkové, historičky umění dlouhodobě se věnující architektuře města Brna v širokém kulturněhistorickém kontextu.
Akce proběhla v rámci cyklu Oči Brna.


osoby

Christian d’Elvert
brněnský starosta, politik, poslanec a historik


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 14. 06. 2019