Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města s Vilémem Munkou z Ivančic

Spory města s Vilémem Munkou z Ivančic


 • 26. 11. 1611 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Opětovná důrazná žádost města Brna vyzývala šlechtice Viléma Munku, aby dbal městských privilegií (hlavně mílového práva) a přestal se šenkováním vína v radlasské krčmě (ulice Cejl).


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Vilém Munka z Ivančic

 • zajímavosti

  Představitelé města Brna mu poskytli i opis smlouvy vyhotovené v těchže intencích ještě s jeho otcem, Janem Munkou st. z Ivančic.

 • poznámka

  Vilém Munka z Ivančic byl posledním význačným předbělohorským představitelem svého rodu.
  V letech 1609–1619 vykonával úřad moravského královského prokurátora. Přesto, že měl být důsledným obhájcem práv komory a jejich příjmů, tedy hájit hospodářské výhody města Brna, spor o výčep, který se táhl již od roku 1607, nebyl ještě v roce 1611 završen.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Vilém Munka
  moravský zemský úředník


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018