Spory města s Vilémem Munkou z Ivančic

26. 11. 1611


místo

Brno


charakteristika

Opětovná důrazná žádost města Brna vyzývala šlechtice Viléma Munku, aby dbal městských privilegií (hlavně mílového práva) a přestal se šenkováním vína v radlasské krčmě (ulice Cejl).


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Vilém Munka z Ivančic


zajímavosti

Představitelé města Brna mu poskytli i opis smlouvy vyhotovené v těchže intencích ještě s jeho otcem, Janem Munkou st. z Ivančic.


poznámka

Vilém Munka z Ivančic byl posledním význačným předbělohorským představitelem svého rodu.
V letech 1609–1619 vykonával úřad moravského královského prokurátora. Přesto, že měl být důsledným obhájcem práv komory a jejich příjmů, tedy hájit hospodářské výhody města Brna, spor o výčep, který se táhl již od roku 1607, nebyl ještě v roce 1611 završen.osoby

Vilém Munka
moravský zemský úředník


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018