Internetová encyklopedie dějin Brna

Oznámení o převzetí vlády po smrti císaře Matyáše II.

Oznámení o převzetí vlády po smrti císaře Matyáše II.


 • 26. 3. 1619 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Císař Ferdinand II. oznamuje moravským stavům převzetí vlády po smrti císaře Matyáše II. Slibuje zachovávat práva a privilegia a svou brzkou osobní návštěvu na Moravě. Přikazuje, aby úředníci zemské správy zatím setrvali v dosavadním složení.


 • účastníci

  císař Ferdinand II.

 • poznámka

  Ferdinand II., byl druhým synem arcivévody Karla Štýrského, žil v letech 1578–1637. Od časného mládí byl vychováván v přísné katolické víře.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018