Výstava Budoucnost centra Brna

11. 5. 2016 (11.5.–24.7.2016 )číslo orientační

2


katastr

Brno-město


místo

Dům umění města Brna


charakteristika

představení návrhů urbanistické soutěže vyhlášené statutárním městem Brno


účastníci

Petr Vokřál, primátor města Brna,
Martin Ander, náměstek primátora města Brna


poznámka

V září 2015 Statutární město Brno vyhlásilo mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž. Jejím předmětem bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města – v současnosti rozvojové lokality Jižní centrum.
Soutěž proběhla anonymně – identitu soutěžících neznali organizátoři, porota ani veřejnost až do konečného rozhodnutí o vítězích. Zájemci o soutěž pocházeli z více než 40 zemí. Představeny jsou všechny návrhy – 57 odevzdaných v prvním kole, z nichž porota složená ze zástupců města a českých i zahraničních odborníků vybrala 8, které jejich autoři předložili dopracované v druhém kole soutěže.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
21. 5. 2016 sobota
18:00–24:00 Muzejní noc
každou hodinu komentovaná prohlídka výstavy s organizátory soutěže

2. 6. 2016 čtvrtek
18:00 Veřejná prezentace autorů všech oceněných návrhů
za účasti porotců primátora Petra Vokřála, náměstka primátora Martina Andera a architektů Rogera Rieweho (předseda poroty) a SiljyTillner

9. 6. 2016 čtvrtek
18:00 Diskuse: Budoucnost centra Brna a voda ve městě

16. 6. 2016 čtvrtek
18:00 Diskuse: Budoucnost centra Brna a urbánní ekonomie

23. 6. 2016 čtvrtek
18:00 Diskuse: Budoucnost centra Brna a městská mobilita.


osoby

Petr Vokřál
primátor města Brna


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018