Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula

21. 5. 2016


místo

Brno, Petrov 8


charakteristika

Dne 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi – katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula.
Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, přijal biskup Pavel Konzbul biskupské svěcení v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla dne 29. června 2016 ve 14.00 hodin.


zajímavosti

Od založení Biskupství brněnského je nově jmenovaný pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul třetím pomocným biskupem brněnským. Prvním byl Josef Kupka, který se později stal diecézním biskupem, druhým Petr Esterka.


poznámka

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října 1965 v Brně.
Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími o víře, atd.).
Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových novin.
V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.


prameny, literatura

události

29. 6. 2016
Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula 5. 7. 1999
Jmenování ThDr. Petra Esterky pomocným biskupem brněnským


osoby

Josef Kupka
biskup brněnskýměstská část

Ma


Aktualizováno: 14. 03. 2020