Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Kyjov

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Kyjov


 • 10. 10. 1887 


 • ulice

  Bahnring + Skenegasse (Nádražní + Skeneova, též Skenova)
  (dnes Nádražní)

 • místo

  brněnská nádraží (Hlavní, Černovice, Slatina)


 • charakteristika

  Železniční trať Brno - Kyjov byla součástí projektu českomoravské transverzální dráhy budované ve směru západ-východ a vedoucí přes Brno.


 • zajímavosti

  Českomoravská transverzální dráha měla za cíl vytvořit propojení západu s východem, které doposud chybělo. Okolo Brna stavěla tratě této transverzální dráhy společnost StEG. Na západ od Brna se jednalo o trať Boží Požehnání (dnešní Zastávka) - Okříšky, na východ o trať Brno - Kyjov.
  Jízda vlaků osobní dopravy Brnem nebyla jednoduchá. Cestující nasedali do vlaků na "horním" (dnes Hlavním) nádraží. Vlak odtud odjel nejprve jako sunutý po spojce z "horního" nádraží na Dolní (dříve "rosické") nádraží, kde zastavil (bez nástupu a výstupu cestujících), změnil směr jízdy a dál jel již "komínem vpřed" směrem na Slatinu a Kyjov. V opačném směru z Kyjova do Brna byla situace analogická - po úvrati na Dolním nádraží odjel vlak jako sunutý na "horní" nádraží.
  Popisovaná situace s úvratí na Dolním nádraží trvala do roku 1900. Tehdy se přešlo na jiný způsob přivedení vlaků od Kyjova do Brna, a sice dvojitou úvratí. Vlak od Kyjova už nezajížděl až na Dolní nádraží, ale pouze po Černovice. Odtud sunul úvratí po nákladní spojce do Židenic a odtud opět "komínem vpřed" na "horní" nádraží; v opačném směru tato technologie probíhala analogicky.
  Tento způsob jízdy vlaků osobní dopravy směr Kyjov trval celých 27 let až do roku 1927.

 • poznámka

  Koncesi ke stavbě obdržela společnost StEG dne 22. 10. 1884 pod číslem 179 říšského zákoníku.
  Stavba tratě probíhala od července 1886. Náklady na její vybudování, včetně spojky Blažovice - Holubice, činily 5 345 000 zlatých. Mezi zajímavé neoficiální jízdy vlaků v době stavbě dráhy patří "přesídlovací" vlak vypravený z Brna dne 14. 9. 1887. Dvě parní lokomotivy táhly přibližně 6 osobních a 40 nákladních vozů a účelem vlaku bylo rozvézt budoucí provozní zaměstnance dráhy s jejich rodinami, v nákladních vozech se vezl nábytek a další potřebné vybavení.
  Zprávu o zahájení provozu připadající na pondělí 10. 10. 1887 přinesl Brünner Morgenpost dne 7. 10. 1887 s vyjmenováním stanic a zastávek, které budou předány do užívání.
  První, zahajovací, vlak vyjel z Brna 10. 10. 1887 v 5.45 hodin. Jízdy se účastnil přednosta dopravního inspektorátu v Brně společnosti StEG Ludwig Ruth.
  Trať do Kyjova vycházela z Dolního (dříve "rosického") nádraží, nicméně stavebně fakticky až z pomezí Černovic a Židenic. Důvodem byla skutečnost, že společnost StEG stavěla souběžně s tratí do Kyjova i spojnici mezi Dolním nádražím a Židenicemi přes Černovice odvádějící nákladní dopravu z Dolního nádraží směrem na Českou Třebovou mimo "horní" (dnes Hlavní) nádraží.
  V Kyjově se nově zbudovaná trať napojila na již existující železniční trať do Uherského Brodu. Později, 28. 10. 1888, došlo k zahájení provozu i v úseku Uherský Brod - Vlárský průsmyk - Trenčianska Teplá.


 • prameny, literatura


 • události

  4. 10. 1996
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Hlavního nádraží přes Černovice a Slatinu do Holubic 15. 12. 1970
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah) 16. 9. 1944
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Černovicemi a Židenicemi 15. 5. 1927
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Černovicemi (komárovská spojka) 10. 1. 1890
  Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati mezi Dolním nádražím a Radlasem (svitavská pobřežní dráha)
  další události (1)...


 • stavby

  Hlavní nádraží
  Nádražní 1/418


 • městská část

  Brno-Černovice
  Brno-jih
  Brno-Slatina
  Brno-střed


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 10. 07. 2018