MZK představila unikátní dokument - vězeňský deník Jana Zahradníčka

15. 2. 2017


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-město, Veveřícharakteristika

vydání souboru textů, které významným způsobem rozšíří naše vědomosti o závěrečné fázi tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých básníků 20. století


poznámka

Soubor textů připravila k vydání MZK v Brně ve spolupráci se synem básníka Jana Zahradníčka a za ediční spolupráce doc. Jana Wiendla.
Dne 15. 2. 2017 se konalo slavnostní uvedení a předání knihy čtenářům za účasti básníkovy rodiny, editora i vydavatele. Po slavnostním aktu následovala přednáška doc. Jana Wiendla ozřejmující širší okolnosti a souvislosti Zahradníčkova posledního tvůrčího období.
Záštitu nad vydání publikace „Jan Zahradníček z. č. 1870 – Verše " převzal ministr kultury České republiky pan Daniel Herman.
stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 22. 09. 2018