Výstava Lvi se vracejí

21. 6. 2016 (21.6.–31.8.2016)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Urban centrum Brno


charakteristika

výstava nových projektů ZOO Brno


poznámka

Výstava představila především projekty nových významných expozic, které ZOO Brno chystá otevřít v nejbližších letech. Například stavební práce na výběhu lvů mají začít už v roce 2016.
"Král zvířat" se tak do zoologické zahrady vrátí po víceleté přestávce v chovu, způsobené chybějícím chovatelským zařízením odpovídajících parametrů.

Dále výstava připomenula současné nejúspěšnější odchovy mláďat a seznámila se střediskem ekologické výchovy Hlídka pod hradem Špilberk.


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018