Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“

24. 6. 2016 (24.6.–25.9.2016)


ulice


charakteristika

Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ představila stavebně-historický vývoj zásadního období v dějinách brněnské katedrály na přelomu 19. a 20. století.


poznámka

Novogotická přestavba katedrály sv. Petra a Pavla znamenala symbolický návrat ke středověkým kořenům stavby.
Název výstavy odkazuje nejen na Petrův primát ve vedení církve (Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam... = Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou...), ale též na název vítězného návrhu přestavby katedrály architekta Augusta Kirsteina (1856–1939), který navazoval na již realizovanou přestavbu presbytáře vedenou architektem Augustem Prokopem (1838–1915).

Výstava, jež byla tradičně umístěná v kryptě katedrály, představila interiér i exteriér chrámu v období před i po přestavbě a připomíná iniciátory přestaveb biskupy Karla Nöttiga (1871–1882), Františka Saleského Bauera (1882–1904) i Pavla Huyna (1904–1916).
Součástí expozice byla také instalace kolekce exponátů, které přiblížily zmiňovanou dobu, a dokumenty, jenž se vázaly k přebudování chrámu na Petrově. V tzv. Propité věži brněnské katedrály byla v rámci doplňkového programu instalována výstava „Vzhůru k nebi popatř člověče!“, která představila dochované soutěžní návrhy na přestavbu exteriéru kostela.


prameny, literatura

osoby

František Saleský Bauer
biskup brněnský Pavel Huyn
biskup brněnský Karel Nöttig
biskup brněnský August Prokop
rakouský architekt, autor přestavby presbytáře katedrályměstská část

Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019