Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula

29. 6. 2016


ulice


charakteristika

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským. Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Právě vyčleněním z olomoucké diecéze bylo 5. prosince 1777 zřízeno Biskupství brněnské a stávající olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.

Na biskupském svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.
Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk.
Při zpěvu chvalozpěvu Te Deum prošel biskup Pavel v doprovodu spolusvětitelů katedrálou i areálem kolem ní, aby přítomným udělil své první biskupské požehnání.
V závěru bohoslužby pozdravil biskupa Pavla jménem českých a moravských biskupů předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Připomněl biskupa Jaroslava Škarvadu, který byl před biskupem Konzbulem rovněž titulárním biskupem litomyšlským.
Jménem kněží brněnské diecéze potom přivítal nového biskupa brněnský děkan Václav Slouk.


zajímavosti

Pavel Konzbul se stal titulárním biskupem litomyšlské diecéze, která zanikla za husitských válek.
Spojení s neexistující místní církví patří k symbolickým úkonům při jmenování pomocných biskupů. „Naše historie je spojena s působením církevních řádu a jsme i dnes pyšní, že můžeme mít svého pana biskupa," prohlásil k tomu litomyšlský starosta Radomil Kašpar a poukázal na dobré vztahy města s předchozím biskupem s litomyšlským titulem Jaroslavem Škarvadou.


poznámka

Za znak si nový brněnský pomocný biskup zvolil meč na červeném poli ve tvaru kříže se znaky alfy a omegy. Meč jako symbol apoštola Pavla, svého patrona, a červenou jako znak Brna, kříž jako symbol křesťanství a písmena alfa a omega z Janovy apokalypsy.
Heslem jsou Ježíšova slova ‚Já jsem cesta, pravda a život‘. „Jsme lidé na cestě, kdy nás Bůh postupně vede, my krok po kroku naplňujeme naši cestu svými malými nebo velkými rozhodnutími,“ popsal Pavel Konzbul důvod svého výběru.události

21. 5. 2016
Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula 19. 3. 1996
Zahájení vysílání Radia Proglas z Brna
Radio Proglas zajišťovalo přímý přenos z biskupského svěcení
5. 12. 1777
Zřízení Biskupství brněnského


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo biskupského svěcení


městská část

Ma


Aktualizováno: 14. 03. 2020