Internetová encyklopedie dějin Brna

Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula

Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula


 • 29. 6. 2016 


 • ulice

  Petrov

 • místo

  katedrála sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským. Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Právě vyčleněním z olomoucké diecéze bylo 5. prosince 1777 zřízeno Biskupství brněnské a stávající olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.

  Na biskupském svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.
  Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk.
  Při zpěvu chvalozpěvu Te Deum prošel biskup Pavel v doprovodu spolusvětitelů katedrálou i areálem kolem ní, aby přítomným udělil své první biskupské požehnání.
  V závěru bohoslužby pozdravil biskupa Pavla jménem českých a moravských biskupů předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Připomněl biskupa Jaroslava Škarvadu, který byl před biskupem Konzbulem rovněž titulárním biskupem litomyšlským.
  Jménem kněží brněnské diecéze potom přivítal nového biskupa brněnský děkan Václav Slouk.


 • zajímavosti

  Pavel Konzbul se stal titulárním biskupem litomyšlské diecéze, která zanikla za husitských válek.
  Spojení s neexistující místní církví patří k symbolickým úkonům při jmenování pomocných biskupů. „Naše historie je spojena s působením církevních řádu a jsme i dnes pyšní, že můžeme mít svého pana biskupa," prohlásil k tomu litomyšlský starosta Radomil Kašpar a poukázal na dobré vztahy města s předchozím biskupem s litomyšlským titulem Jaroslavem Škarvadou.

 • poznámka

  Za znak si nový brněnský pomocný biskup zvolil meč na červeném poli ve tvaru kříže se znaky alfy a omegy. Meč jako symbol apoštola Pavla, svého patrona, a červenou jako znak Brna, kříž jako symbol křesťanství a písmena alfa a omega z Janovy apokalypsy.
  Heslem jsou Ježíšova slova ‚Já jsem cesta, pravda a život‘. „Jsme lidé na cestě, kdy nás Bůh postupně vede, my krok po kroku naplňujeme naši cestu svými malými nebo velkými rozhodnutími,“ popsal Pavel Konzbul důvod svého výběru.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 5. 2016
  Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula 19. 3. 1996
  Zahájení vysílání Radia Proglas z Brna
  Radio Proglas zajišťovalo přímý přenos z biskupského svěcení
  5. 12. 1777
  Zřízení Biskupství brněnského


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo biskupského svěcení


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 14. 03. 2020