Otevření nové knihovny ve Vile Löw-Beer

16. 1. 2016


ulice

číslo orientační

22


katastr

Černá Polecharakteristika

nově založená knihovna Vily Löw-Beer


poznámka

Základ knihovního fondu tvoří knihy z pozůstalosti brněnského architekta a přítele Grety Tugendhat pana Františka Kalivody. Jedná se o zápůjčku z MuMB. Knihy jsou dohledatelné pod signaturou FK.
Knihovna je průběžně doplňována o nové akvizice, které se týkají dějin české a evropské architektury 19. a 20. století, teorie architektury a urbanismu, historie města Brna, hospodářského vývoje 19. a 20. století v českých zemích a židovské problematiky (historie, zvyky, náboženství). Nové akvizice jsou součástí fondu Knihovny Muzea Brněnska pod signaturou MBL.
V knihovně jsou k dispozici osobní počítače s dalšími podklady v digitální podobě, které rozvíjejí témata expozice (fotografie, plánová dokumentace aj.).
Knihovna je určena zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihy jsou k dispozici pouze prezenčně v prostoru knihovny na základě objednávky, telefonicky nebo e-mailem.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Knihovna Vily Löw-Beer v Brně"


události

6. 1. 2015
Slavnostní zakončení oprav Löw-Beerovy vily 17. 5. 2013
Seznámení s rekonstrukcí Löw-Beerovy vily


osoby

František Kalivoda
přítel G. Tugendhat, knihy z jeho pozůstalosti tvoří základ fondu knihovny Grete Tugendhat
přítelkyně F. Kalivody


stavby

Vila Löw-Beer
Drobného 22/297


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018