Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření nové knihovny ve Vile Löw-Beer

Otevření nové knihovny ve Vile Löw-Beer


 • 16. 1. 2016 


 • ulice

  Drobného

 • číslo orientační

  22

 • katastr

  Černá Pole

 • místo

  Vila Löw-Beer


 • charakteristika

  nově založená knihovna Vily Löw-Beer


 • poznámka

  Základ knihovního fondu tvoří knihy z pozůstalosti brněnského architekta a přítele Grety Tugendhat pana Františka Kalivody. Jedná se o zápůjčku z MuMB. Knihy jsou dohledatelné pod signaturou FK.
  Knihovna je průběžně doplňována o nové akvizice, které se týkají dějin české a evropské architektury 19. a 20. století, teorie architektury a urbanismu, historie města Brna, hospodářského vývoje 19. a 20. století v českých zemích a židovské problematiky (historie, zvyky, náboženství). Nové akvizice jsou součástí fondu Knihovny Muzea Brněnska pod signaturou MBL.
  V knihovně jsou k dispozici osobní počítače s dalšími podklady v digitální podobě, které rozvíjejí témata expozice (fotografie, plánová dokumentace aj.).
  Knihovna je určena zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihy jsou k dispozici pouze prezenčně v prostoru knihovny na základě objednávky, telefonicky nebo e-mailem.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Knihovna Vily Löw-Beer v Brně"


 • události

  6. 1. 2015
  Slavnostní zakončení oprav Löw-Beerovy vily 17. 5. 2013
  Seznámení s rekonstrukcí Löw-Beerovy vily


 • osoby

  František Kalivoda
  přítel G. Tugendhat, knihy z jeho pozůstalosti tvoří základ fondu knihovny Grete Tugendhat
  přítelkyně F. Kalivody


 • stavby

  Vila Löw-Beer
  Drobného 22/297


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  Knihovna Vily Löw-Beer


 • autor

  hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018