Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Horními Heršpicemi (střelická spojka)

28. 4. 1904


místo

brněnská nádraží (Hlavní, Horní Heršpice)


charakteristika

Vybudování krátké spojky poblíž řeky Svratky společností StEG znamenalo změnu trasování vlaků mezi "horním" (dnešním Hlavním) nádražím a Horními Heršpicemi. Vlaky osobní dopravy přestaly jezdit přes Dolní (dříve "rosické") nádraží.


zajímavosti

Vlaky směřující do Brna od Střelic (tedy ze směrů Jihlava a Znojmo) jezdily od roku 1870 na "horní" nádraží přes Dolní nádraží, kde však pro výstup a nástup cestujících nezastavovaly. Tento stav trval až do 28. 4. 1904, kdy byla zprovozněna jednokolejná tzv. "střelická spojka" odbočující z tratě Brno - Břeclav za mostem přes řeku Svratku a napojující se do tratě Dolní nádraží - Střelice.
Tímto okamžikem přestaly vlaky osobní dopravy na dlouhá léta pravidelně projíždět přes Dolní nádraží.
Stavba "střelické spojky" souvisela s komplexní přestavbou Hlavního nádraží v letech 1903–1904.


poznámka

V souvislosti s vedením vlaků osobní dopravy Brno - Jihlava a Brno - Znojmo je potřeba vzít do úvahy skutečnost, že v této době ještě neexistovala na "horním" nádraží "kusá" nástupiště č. V a VI.
Nástupiště č. I až IV byla rozdělena tak, že společnosti StEG patřilo III. a IV. nástupiště, společnosti KFNB II. nástupiště a konečně I. nástupiště bylo společné pro obě železniční společnosti.
Ze "střelické spojky" se dalo vjet ke všem čtyřem nástupištím, avšak od Břeclavi a Přerova jen k I. a II. nástupišti. Tento stav trval až do roku 1920, kdy se pomocí vložené kolejové spojky umožnilo přijíždět a odjíždět s vlaky směr Břeclav a Přerov i k III. a IV. nástupišti.události

17. 7. 1946
Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce v Horních Heršpicích 15. 5. 1928
Zahájení provozu na V. nástupišti Hlavního nádraží 15. 9. 1870
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Dolním a Hlavním nádražím a (Brno -) Střelice - Znojmo


stavby

Hlavní nádraží
Nádražní 1/418


městská část

tsch


Aktualizováno: 09. 07. 2018