Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Černovice - Líšeň

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Černovice - Líšeň


 • 16. 7. 1905 


 • ulice

  Olmützer Gasse (Olomoucká)

 • místo

  brněnská nádraží (Černovice, Líšeň)


 • charakteristika

  V roce 1905 byla postavena železniční trať vycházející z Černovic do Líšně, jednalo se o dráhu soukromou.


 • zajímavosti

  Koncesi na provozování dopravy obdržel viceprezident zemědělské rady Dr. Cyril Seifert z Brna. Železniční trať Černovice - Líšeň byla v Černovicích napojena na trať Brno - Kyjov společnosti StEG.

 • poznámka

  Železniční trať vedla z Černovic do Líšně stálým stoupáním, rozdíl nadmořských výšek obou nádraží činil 108 m. Dráha byla dlouhá 6,7 km.
  V roce 1904 byly zakoupeny dvě parní lokomotivy pro zajištění dopravy s řadovým označením 40.001 a 40.002 pojmenované "Žerotín" a "Šembera", v roce 1938 byly přečíslovány na 400.901 a 400.902. Dále bylo dodáno 8 železničních vozů - šest osobních (řady BCil, Cil a CDil) a dva nákladní.
  Později se vozový park rozšířil na 8 osobních a 5 nákladních vozů.
  Dne 19. 9. 1912 převzala provoz na této železniční trati nově založená akciová společnost "Společnost místní dráhy Brno - Líšeň".


 • prameny, literatura


 • události

  15. 12. 1970
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah)


 • městská část

  Brno-Černovice
  Brno-Líšeň
  Brno-Slatina
  Brno-Židenice


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 09. 07. 2018