Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Karel IV. – sakrální architektura“

Výstava „Karel IV. – sakrální architektura“


 • 13. 10. 2016 (13.–6.11.2016)


 • ulice

  Petrov

 • místo

  krypta katedrály sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Výstava k 700. výročí narození Karla IV., modely, studie a vizualizace staveb – práce studentů FA VUT v Brně.
  Výstava představila návštěvníkům v přehledném průřezu sakrální stavby, které byly – více či méně – inspirovány římským císařem a českým králem Karlem IV.
  Stavby modelované a vizualizované studenty Fakulty architektury VUT v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. a doc. Ing. arch. Ivo Boháče, Ph.D. připomínají ukázku vrcholné gotiky na našem území především z období vlády Karla IV.
  Precizní modely, které ukazují unikátním způsobem architektonické principy, stejně jako atraktivní vizualizace, připomínají stavby gotických chrámů dokončené, nedokončené, přetvářené i dnes již neexistující.
  Návštěvníci se tak mohli symbolicky ocitnout uprostřed doby osvíceného panovníka Karla IV. a nahlížet do prostor staveb, které z velké části změnil chod dějin či zničil čas úplně.


 • poznámka

  Výstava byla poprvé představena v květnu 2016 v Senátu PČR v Praze a v kryptě katedrály byla první instalací v Brně.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo výstavy – krypta katedrály


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 24. 06. 2018