Výstava „Karel IV. – sakrální architektura“

13. 10. 2016 (13.–6.11.2016)


ulice


charakteristika

Výstava k 700. výročí narození Karla IV., modely, studie a vizualizace staveb – práce studentů FA VUT v Brně.
Výstava představila návštěvníkům v přehledném průřezu sakrální stavby, které byly – více či méně – inspirovány římským císařem a českým králem Karlem IV.
Stavby modelované a vizualizované studenty Fakulty architektury VUT v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. a doc. Ing. arch. Ivo Boháče, Ph.D. připomínají ukázku vrcholné gotiky na našem území především z období vlády Karla IV.
Precizní modely, které ukazují unikátním způsobem architektonické principy, stejně jako atraktivní vizualizace, připomínají stavby gotických chrámů dokončené, nedokončené, přetvářené i dnes již neexistující.
Návštěvníci se tak mohli symbolicky ocitnout uprostřed doby osvíceného panovníka Karla IV. a nahlížet do prostor staveb, které z velké části změnil chod dějin či zničil čas úplně.


poznámka

Výstava byla poprvé představena v květnu 2016 v Senátu PČR v Praze a v kryptě katedrály byla první instalací v Brně.


prameny, literatura

stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo výstavy – krypta katedrály


městská část

Ma


Aktualizováno: 24. 06. 2018