Otevření II. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně

11. 5. 2001


ulice

číslo orientační

96


katastr

Štýřicecharakteristika

V programu slavnostního otevření II. vsypové loučky na brněnském Ústředním hřbitově zazněly kromě pozdravných projevů představitelů města Brna a zástupců pohřebnictví města Brna i verše Ivana Blatného ze sbírky "Melancholické procházky Brnem", hudební fanfáry vstupní a další hudební produkce, vysvěcení louky a přestřižení pásky.


účastníci

Ing. Marek Šamšula, ředitel Správy hřbitovů města,
zástupci a představitelé města Brna,
místopředseda Sdružení pohřebnictví České republiky,
Mgr. Stanislav Motyčka, ředitel Společnosti přátel žehu Praha,
zástupci církve římskokatolické, československé-husitské a českobratrsko-evangelické,
pozvaní hosté a veřejnost


zajímavosti

Účastníkům byly rozdány různé brožurky, týkající se historie a současného provozu brněnských hřbitovů, Ústředního hřbitova a krematoria.


poznámka

II. vsypová loučka navazuje na první vsypovou loučku v horní části hřbitova v prostoru urnových hájů poblíž krematoria. Projektovala ji Ing. arch. Jarmila Smržová a úpravy realizovala stavební firma Tocháček, s.r.o. Investorem je Statutární město Brno.


události

5. 6. 2003
Otevření III. rozptylové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 25. 7. 1978
Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 6. 4. 1930
Slavnostní otevření krematoria v Brně


stavby

městská část

Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2018