Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96

Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96


 • 25. 7. 1978 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96

 • katastr

  Stránice

 • místo

  Ústřední hřbitov města Brna


 • charakteristika

  První vsypová loučka vznikla na základě záměru z roku 1974, zpracovaného z podnětu vedoucích představitelů města Brna Technickou a zahradní správou města Brna, jehož ztvárnění se ujali Ing. Jaroslav Šubr a Ing. Malý, který se zároveň tvůrcem I. rozptylové loučky z roku 1964, dle návrhu Ing. arch. Hynka Svobody.
  Po dalších čtyřech letech došlo k její realizaci podle projektu Ing. arch. Jarmily Smržové stavební firmu Tocháček, s.r.o. v Brně. Investorem je Statutární město Brno.


 • účastníci

  představitelé správy města Brna,
  zástupci Správy hřbitovů města Brna,
  zástupci Sdružení pohřebnictví,
  pozvaní hosté a veřejnost

 • zajímavosti

  Vsypová loučka se liší od rozptylu tím, že popel jednotlivých rodinných příslušníků nebo příbuzných může být uložen postupně společně v jedné vsypové jamce, do níž lze umístit tři až pět popelů. Celé místo pak zabírá plochu 40x40 cm, hloubka jamky je 60-80cm.
  Pod vyříznutý drn se popel volně vsype do vyvrtaného prostoru, zakryje se keramickým víčkem, zasype zeminou a nahoru se opět vrátí travnatý drn, jenž velmi brzy znovu zakoření.
  Při potřebě uložit další popel do téže jamky se přiloží šablona na kóty z písmen a čísel, jimiž je označena speciálně k tomuto účelu upravená loučka vsypu. Podle této šablony se přesně najde požadované místo a celá operace se pak opakuje.


 • události

  11. 5. 2001
  Otevření II. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně 5. 6. 1964
  První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově 6. 4. 1930
  Slavnostní otevření krematoria v Brně


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 28. 06. 2018