Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96

25. 7. 1978


ulice

číslo orientační

96


katastr

Stránicecharakteristika

První vsypová loučka vznikla na základě záměru z roku 1974, zpracovaného z podnětu vedoucích představitelů města Brna Technickou a zahradní správou města Brna, jehož ztvárnění se ujali Ing. Jaroslav Šubr a Ing. Malý, který se zároveň tvůrcem I. rozptylové loučky z roku 1964, dle návrhu Ing. arch. Hynka Svobody.
Po dalších čtyřech letech došlo k její realizaci podle projektu Ing. arch. Jarmily Smržové stavební firmu Tocháček, s.r.o. v Brně. Investorem je Statutární město Brno.


účastníci

představitelé správy města Brna,
zástupci Správy hřbitovů města Brna,
zástupci Sdružení pohřebnictví,
pozvaní hosté a veřejnost


zajímavosti

Vsypová loučka se liší od rozptylu tím, že popel jednotlivých rodinných příslušníků nebo příbuzných může být uložen postupně společně v jedné vsypové jamce, do níž lze umístit tři až pět popelů. Celé místo pak zabírá plochu 40x40 cm, hloubka jamky je 60-80cm.
Pod vyříznutý drn se popel volně vsype do vyvrtaného prostoru, zakryje se keramickým víčkem, zasype zeminou a nahoru se opět vrátí travnatý drn, jenž velmi brzy znovu zakoření.
Při potřebě uložit další popel do téže jamky se přiloží šablona na kóty z písmen a čísel, jimiž je označena speciálně k tomuto účelu upravená loučka vsypu. Podle této šablony se přesně najde požadované místo a celá operace se pak opakuje.


události

11. 5. 2001
Otevření II. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně 5. 6. 1964
První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově 6. 4. 1930
Slavnostní otevření krematoria v Brně


stavby

městská část

Fl


Aktualizováno: 28. 06. 2018