Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru

15. 5. 1784


charakteristika

na základě císařského dvorského dekretu ze dne 4. 8. 1783 se 15. 5. 1784 konaly volby 24 členů měšťanského výboru, poté volba starosty 1. 6. 1784 a ustavení Magistrátu města Brna, který začal úřadovat jako I. instance městské správy.


účastníci

volení členové a zvolený starosta Franz Rauscher (1784–1804)


zajímavosti

Magistrát města Brna zahájil svou činnost 1. července 1784Fl


Aktualizováno: 10. 07. 2018