Výzva katolické šlechtě

27. 9. 1619


místo

Brno


charakteristika

Zaslán otevřený list direktorů Markrabství moravského k moravské katolické šlechtě, aby se dostavila do královského města Brna a připojila se ke konfederaci.


účastníci

direktoři Markrabství moravského


poznámka

Větší část evangelické šlechty v českých zemích se aktivně podílela na protihabsburském povstání v roce 1619. Představitelé katolické šlechty se buď veřejně přihlásili k rekatolizačnímu úsilí Habsburků nebo vyčkávali, jak střet opozice s panovníkem dopadne. Právě tito „nerozhodní“ byli osloveni a vyzváni moravskými evangelickými direktory ke spolupráci.Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018