Manifestace studentů na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti

14. 3. 1968


ulice

Zelný trh
tehdy náměstí 25. února


charakteristika

Dne 14. března došlo v Brně k události po léta nevídané.
Pod státní vlajkou vztyčenou na Zelném trhu na vrcholu brněnského Parnasu manifestovaly spontánně tisíce studentů. Některé deníky uvedly účast 2 – 3 tisíce, Práce až 15 tisíc osob.
Pod heslem „Jednota“ manifestaci na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti vyvolal vysokoškolský výbor ČSM. Řečníci na improvizované tribuně tlumočili požadavky studentů na zabezpečení studia i požadavky politické.
K novelizaci volebního zákona hovořil studující P. Selinger, člen Čs. strany socialistické. Z VAAZ zazněl požadavek hlouběji posoudit činnost A. Novotného. J. Hendrycha a dalších.
Na transparentech byla hesla např. „Není nám to jedno, už nechceme temno!“, „Ať vládne strana, ale ne sama!“, „Akademickou svobodu studentům, dělníkům odbory, demokracii všem!“. Do přízně studentů se svým vystoupením vemlouval i rektor VUT V. Meduna.
Za záruku pozitivního vývoje pokládali vysokoškoláci Dubčeka, Smrkovského, Goldstückera, Špačka. V diskusi se objevilo volání po pluralitě stran.
Shromáždění odeslali ÚV KSČ rezoluci, v níž mj. požadovali rehabilitaci nevinně odsouzených v politických procesech, novelizaci volebního zákona a odložení voleb, vyšetření odchodu Čestmíra Císaře a také samostatnou studentskou organizaci.


prameny, literatura

osoby

Vladimír Meduna
rektor VUT v letech 1958–1968


městská část

Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018