Internetová encyklopedie dějin Brna

Manifestace studentů na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti

Manifestace studentů na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti


 • 14. 3. 1968 


 • ulice

  Zelný trh
  tehdy náměstí 25. února


 • charakteristika

  Dne 14. března došlo v Brně k události po léta nevídané.
  Pod státní vlajkou vztyčenou na Zelném trhu na vrcholu brněnského Parnasu manifestovaly spontánně tisíce studentů. Některé deníky uvedly účast 2 – 3 tisíce, Práce až 15 tisíc osob.
  Pod heslem „Jednota“ manifestaci na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti vyvolal vysokoškolský výbor ČSM. Řečníci na improvizované tribuně tlumočili požadavky studentů na zabezpečení studia i požadavky politické.
  K novelizaci volebního zákona hovořil studující P. Selinger, člen Čs. strany socialistické. Z VAAZ zazněl požadavek hlouběji posoudit činnost A. Novotného. J. Hendrycha a dalších.
  Na transparentech byla hesla např. „Není nám to jedno, už nechceme temno!“, „Ať vládne strana, ale ne sama!“, „Akademickou svobodu studentům, dělníkům odbory, demokracii všem!“. Do přízně studentů se svým vystoupením vemlouval i rektor VUT V. Meduna.
  Za záruku pozitivního vývoje pokládali vysokoškoláci Dubčeka, Smrkovského, Goldstückera, Špačka. V diskusi se objevilo volání po pluralitě stran.
  Shromáždění odeslali ÚV KSČ rezoluci, v níž mj. požadovali rehabilitaci nevinně odsouzených v politických procesech, novelizaci volebního zákona a odložení voleb, vyšetření odchodu Čestmíra Císaře a také samostatnou studentskou organizaci.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Vladimír Meduna
  rektor VUT v letech 1958–1968


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018